Menu
En dropptest av en stein på 2.800 kg fra 30 meters høyde utført ved Bypass sitt testsenter på Stord. Foto: Bypass Skredsikring.

Ny skredsikringsløsning klar for markedet

Med de samme prinsippene som bilindustrien bruker til kollisjonssikring har gründerselskap Bypass Skredsikring på Stord utviklet ny sikring mot steinsprang.

Av Egil M Solberg | 10.06.2024 16:29:20

Næringsliv: Bypass Skredsikring på Stord har utviklet et nytt skredoverbygg som kan benyttes på nye og eksisterende veier. Etter tre års utvikling og testing viser fullskalatester at løsningen reduserer risikoen for skader og tap av menneskeliv betydelig.

– Vår løsning sparer tid og kostnader, samtidig som den øker sikkerheten, sier gründer Kjell Fylkesnes til bygg.no.

Den modulbaserte overbygningen består av et stål bæresystem og et aluminiumtak med fire-lags aktiv demping, som absorberer 85 prosent av energien fra ras.

Prosjektet, som har blitt testet grundig ved Bypass sitt testsenter på Stord, imponerer med sin evne til å tåle steiner på opptil fem tonn fra 50 meters høyde. Statkraft vurderer nå å bruke løsningen på en skredutsatt vei i Mauranger, Vestland.

– Sikkerheten for våre ansatte er avgjørende, og dette overbygget kan være løsningen, sier Anders Skaarer i Statkraft til avisa.

Flere nyheter: