Menu
NVE-sjef Kjetil Lund har pekt på nye områder som egner seg for havvind. Men lar det være opp til politikerne å vurdere pengebruken. Foto: Terje Pedersen / NTB.

NVE-sjefen: – Havvind i Norge er ikke lønnsomt

– Havvind i Norge er i dag ikke lønnsomt, og flytende havvind er ganske langt fra å være lønnsomt, sier Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Av NTB | 26.04.2023 06:34:05

Natur og miljø: – Hvor mye av felleskassen en vil bruke på å bygge ut kraftproduksjon som ikke er lønnsom, det er – og skal være – en politisk vurdering. Vi har ikke gått inn i det i dette arbeidet, sa Lund på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

I salen satt olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), som sammen med resten av regjeringen planlegger å tildele områder for 30 GW havvind før 2040.

Aasland har nå fått en ekspertrapport som peker på 20 mulige områder for å bygge ut havvind. Ekspertgruppen har vært ledet av NVE.

– Vi har ikke vurdert den økonomiske fornuften eller realismen i å bygge ut havvind i dette omfanget, understrekte NVE-sjefen da han overleverte rapporten.

– Og flytende havvind er ganske langt fra å være lønnsomt. Om det blir lønnsomt noen gang, og i så fall når, vet vi ikke sikkert i dag, sa han.

Flere direktorater har samarbeidet om anbefalingene som tirsdag ble overlevert til regjeringen.

Områdene ekspertgruppen peker på, er fordelt over store deler av norskekysten. De er store nok til å produsere mellom 6 og 13 ganger mer kraft enn regjeringens mål.

Men det betyr ikke nødvendigvis at regjeringens mål ikke er ambisiøse.

– 30 GW er enormt mye kraftproduksjon i norsk målestokk, det er nesten en dobling av samlet kraftproduksjon, minnet Lund om.

– Det er vanskelig å se for seg at utbygging skal skje uten at det i iallfall over tid vil ligge en lønnsomhet i bunn, mener han.

På den andre siden påpeker Lund at mye av dette ligger langt fram i tid, og at det vil bli mulig å vurdere økonomi, kostnader og behovet for nett ved et senere tidspunkt.

For flere av områdene som nå skal vurderes, kreves det nemlig store nettinvesteringer både for å få kraften inn til lands, og også nettinvesteringer på land. Dette kommer i tillegg til selve utbyggingskostnadene.

– I Norge betales nettutbyggingen ikke over statsbudsjettet, men av husholdninger og næringslivet direkte, gjennom nettleie, påpekte NVE-sjefen.

NVE har laget en tabell som viser at investeringskostnadene for havvind ligger på mellom 29–50 millioner kr/MW, avhengig av om vindmøllene flyter eller er festet til havbunnen.

– Når det gjelder kostnadene for utbygging, tar vi hensyn til at industrien skal drive innovasjon, teknologiutvikling, skalering og industrialisering som viktige elementer for å bringe kostnadene ned, svarer han.

Aasland er opptatt av at rapporten som ble lagt fram tirsdag, viser at det er fullt mulig å realisere regjeringens havvindsatsing:

– Denne satsingen er som et Kinderegg. Den gir oss mer fornybar kraft som vi kan fase inn i det norske kraftsystemet når vi trenger det. Den vil gi oss gode muligheter til å kutte utslipp ved å elektrifisere samfunnet og veksle inn fossil energibruk med fornybar kraft. Og det tredje er at dette vil gi en stor mulighet for norsk industri og norske leverandører noe som betyr trygge arbeidsplasser og mer verdiskaping, sier han.

Han mener satsingen er en stor mulighet for Norge.

– Rapporten viser med all tydelighet at vi har en stor mulighet til å lykkes på en god måte med å gjennomføre regjeringens ambisiøse havvindplan – også i sameksistens med andre viktige havnæringer, sier han.

Han slo fast at havvind i Norge ikke er lønnsomt per dags dato.

NVE-sjefen mener at en så omfattende utbygging vil ha sterke virkninger for hele kraftsystemet vårt.

Han sier at politikerne også må ta stilling til hvor mye nett man er villig til å bygge ut for å legge til rette for havvind.

NTB har spurt olje- og energiminister Terje Aasland skriftlig om hva han mener om spørsmålene som Kjetil Lund reiser.

(©NTB)

Flere nyheter: