Menu
I sommer kom regjeringen med «Bo trygt hjemme»-reformen, hvor målet er å gjøre det enklere for eldre å bo i egen bolig så lenge de kan og vil. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

NOVA: Mange eldre bor i boliger som er lite egnet for alderdom

Rundt halvparten av hjemmeboende rundt 75 år med minst én funksjonsnedsettelse sier at de ikke har en spesielt tilrettelagt bolig. Likevel vil de bli boende.

Av NTB | 28.09.2023 10:02:38

Sosiale forhold: Forskere ved Oslo Met har gjennomført en undersøkelse om boligsituasjonen og boligønskene blant hjemmeboende innbyggere som er 75 år og eldre. De er blant annet spurt om hvordan de ønsker å bo, hvordan de planlegger for fremtiden, og hvilke initiativ de har tatt for å tilrettelegge for en god bosituasjon for fremtiden.

– De aller fleste i utvalget vårt har et ønske om å bo hjemme, også hvis det skulle oppstå et hjelpebehov, sier forskningsleder Hans Christian Sandlie i Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Undersøkelsen viser at bosituasjonen for de eldre er preget av at mange bor i en bolig som ikke oppleves tilgjengelig. Omkring halvparten som sier at de eller den de bor med har minst én funksjonsnedsettelse, sier at de ikke bor i en spesielt tilrettelagt bolig.

– Det som overrasket oss mest, var nok at forholdsvis mange av dem med funksjonsnedsettelser i husholdet ikke opplever det som nødvendig eller ikke har valgt å prioritere å tilpasse boligsituasjonen til dette, sier Sandlie, som mener mange eldre ikke er forberedt på en alderdom i egen bolig.

Sandlie påpeker at for eldre som bor i lite egnede boliger, er det kun to valg som gjelder: Å utbedre boligen slik at det er mulig å bo der selv om alderen øker og helsa skranter, eller flytte til en mer egnet bolig. Begge deler må gjøres mens man ennå kan.

I denne studien finner forskerne at en god del eldre flytter etter fylte 70 år, mens svært få flytter etter fylte 80 år. Fordi flytting kan bli tyngre med alderen, både økonomisk, mentalt og ikke minst fysisk, råder forskerne folk til å planlegge alderdommen bedre og flytte mens de kan.

Rapporten «Eldres boligønsker og bosituasjon» presenteres torsdag på webinaret «Korleis skal eldre over 75 bu i framtida?».

I sommer kom regjeringen med «Bo trygt hjemme»-reformen, hvor målet er å gjøre det enklere for eldre å bo i egen bolig så lenge de kan og vil.

Forskerne sier de er overrasket over at så mange ikke har fått tilrettelagt boligen, som å få alle hovedfunksjoner på ett plan, fjerne terskler, sette opp håndlister og støttehåndtak eller få på plass tekniske hjelpemidler. Bare 10 prosent sier det er fordi de ikke har råd. Rundt 30 prosent svarer at det ikke lar seg gjøre eller er lite hensiktsmessig i dagens bolig.

Undersøkelsene viser at det er geografiske ulikheter. Eldre i byene flytter mer, og de bor også i større grad i tilgjengelige boliger sammenlignet med eldre i mer spredtbygde strøk.

(©NTB)

Flere nyheter: