Menu
Selv om produksjon av elektrisitet dempet veksten i den norske økonomien i oktober, har det bidratt til det meste av veksten de siste tre månedene, ifølge SSB. Foto: Annika Byrde / NTB

Norsk økonomi vokste med 0,4 prosent i oktober

Fra september til oktober vokste den norske økonomien med 0,4 prosent, viser tall fra nasjonalregnskapet.

Av NTB | 12.12.2023 08:29:57

Økonomi og næringsliv: Veksten i bruttonasjonalproduktet til Fastlands-Norge er målt i faste priser, skriver Statistisk sentralbyrå.

– I et svakt år med ellers svak utvikling har det vært oppgang i både september og oktober, sier seksjonssjef Pål Sletten i SSB.

Helse- og omsorgstjenester og jordbruk bidro mest til oppgangen. Lavere produksjon av elektrisitet i forrige måned dempet veksten, skriver byrået. Det skjer etter høy produksjon i august.

Den rullerende tremånedersveksten i BNP Fastlands-Norge viser nullvekst fra mai-juli til august-oktober. Dette målet kan gi et inntrykk av den underliggende utviklingen.

I løpet av de siste tre månedene er det produksjon av elektrisitet som har bidratt mest til vekst, mens jordbruk og varehandel har dratt ned.

– Stort sett viser tallene en svak utvikling de siste månedene, slår Sletten fast.

Flere nyheter: