Menu
Endringer av avgiftsordningene for elbiler førte til kraftig fall i bilsalget i januar, men dette endret seg igjen for februar da bilsalget tok seg kraftig opp igjen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Norsk økonomi bremset overraskende opp i februar

Norsk økonomi falt 0,2 prosent i februar – veksten i fastlandsøkonomien viser tegn til å bremse, viser tall fra SSB.

Av NTB | 12.04.2023 09:14:08

Fritid: Det var på forhånd ventet en svak vekst i bruttonasjonalproduktet (BNP) Fastlands-Norge fra januar til februar, men i stedet ble det altså nedgang. Den norske økonomien falt med 0,2 prosent fra januar til februar, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Bygge- og anleggsvirksomheten og tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning bidro 0,2 prosentpoeng til nedgangen i BNP. Også i flere tjenesteytende næringer falt aktiviteten, melder SSB. Den øvrige industrien vokste.

– Bevegelsene i økonomien fra januar til februar er nokså små. En svak utvikling i enkelte næringer gjør at vi ender med en nedgang, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet Pål Sletten.

Den rullerende tremånedersveksten i BNP Fastlands-Norge var 0,3 prosent fra september-november til desember-februar.

Husholdningenes konsum før bilkjøp falt med 0,8 prosent i februar. Særlig matvarekonsumet falt etter varsel om høyere priser.

Med bilkjøp inkludert vokste derimot husholdningenes konsum totalt med 1,3 prosent i februar. Etter at skatteskjerpelsene for elbiler trådte i kraft ved årsskiftet falt bilsalget kraftig i januar.

I februar tok dette seg imidlertid opp, skriver SSB og viser til at bilsalget steg med hele 19,1 prosent fra måneden før og påvirket dermed det totale konsumet for husholdningene over hele landet. Økningen i bilsalget førte også at den samlede importen økte med 1,9 prosent i februar, målt i faste priser.

SSB har i rapporten som ble lagt fram onsdag, revidert tallene for BNP Fastlands-Norge for januar fra et fall på 0,2 prosent til en vekst på 0,1 prosent.

– Det er ikke unormalt at tallene for foregående måned revideres noe. Når bevegelsene i økonomien er små, kan revisjoner endre bildet i enkeltmåneder slik vi ser for januar. Det illustrerer at man må se månedstallene i en sammenheng, fremfor å legge altfor mye vekt på en enkeltmåned, sier Sletten.

– Den underliggende veksten i fastlandsøkonomien viser tegn til å bremse opp. Den rullerende tremånedersveksten har vært avtakende de siste månedene, sier Sletten.

I offentlig forvaltning førte økning i helse- og omsorgstjenestene til en økning i bruttoproduktet med 0,2 prosent i februar. Samtidig fortsatte fallet i inntektene fra gasseksporten og førte til redusert verdi i utvinningsnæringen med 2,2 prosent.

Flere nyheter: