Menu
Bamas kontor i Nedre Kalbakkvei, på et av deres lagre i Oslo ble det gjort et stort beslag av kokain. Foto: Hanna Johre / NTB

Norgeshistoriens største kokainbeslag gjort i fruktkasser etter tips fra Tyskland

Funn av kokain i et parti frukt i Tyskland førte norske tollere på sporet av 800 kilo kokain i fruktkasser på et Bama-lager. Ingen er pågrepet i saken.

Av NTB | 30.03.2023 21:14:03

Kriminalitet og rettsvesen: Oslo-politiet opplyser at beslaget ble gjort tidligere i uken på et sentralt sted i Oslo. Torsdag kveld bekrefter Bama at kokainen ble funnet på et av deres lagre.

Politiet går ut med informasjon om funnet for å gi aktørene i saken beskjed om at stoffet nå er i politiets hender.

Saken startet da tysk politi og tollere fant kokain i et parti frukt i Brandenburg. De fant ut at et lignende parti hadde blitt sendt til Norge og sendte tips nordover. Tollvesenet fulgte opp tipset og fant et parti på flere hundre fruktkasser som var blitt losset.

I et titall av dem fant de kokain. Trolig er det over 800 kilo til en gateverdi på flere hundre millioner kroner. Det er tidligere blitt oppgitt at kokain kan ha en pris på mellom 800 og 1.200 kroner grammet, og med en snittpris på 1.000 kroner blir det altså en gateverdi på 800 millioner kroner.

– Det er det største kokainbeslaget som noen gang er gjort i Norge, sier Grete Metlid i Oslo-politiet.

– Vi velger å gå ut offentlig med dette etter en totalvurdering av saken. Vi må forutsette at bakmenn eller kriminelle aktører vil lete eller forsøke å få kontroll på stoffet. Det kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, sier Metlid.

– Derfor er budskapet vårt til aktørene at stoffet nå er beslaglagt av politiet, sier hun.

Metlid gjentok flere ganger at det var viktig å få fram til aktører enten i Norge eller andre land at politiet nå har beslaglagt stoffet. Hun åpnet for at stoffet kunne ha kommet på avveie, eller at noe har gått galt i smuglingen.

– Det kan utgjøre en risiko at noen vil forsøke å få kontroll på dette partiet. Det er derfor vi er opptatt av å gå ut med informasjonen, for å være i forkant før noen prøver å finne og lokalisere dette stoffet.

Det er ingen som er pågrepet i saken, og politiet sier det er for tidlig å si noe konkret om hvem som var mottaker, eller om stoffet skulle fraktes videre fra Norge.

– Vi kan ikke utelukke at det er større nettverk med tilknytning til Norge, sier Metlid.

Til Dagbladet sier hun at politiet har startet rundspørringer og tatt innledende avhør i saken.

Dirk Vokland, leder for politiet i delstaten, sier i en pressemelding at funnet av mer enn ett tonn kokain og andre funn som tidligere er gjort i Brandenburg, gjør det klart at delstaten er påvirket av internasjonal narkotikatrafikk.

– Kampen mot dette og organisert kriminalitet vil fortsatt være høyt prioritert, sier Vokland.

Totalt 60 personer fra tyske myndigheter deltok i politiaksjonen som førte til beslaget. Tysk politi skriver ikke noe om noen er pågrepet etter beslaget

– I denne saken bidro etterretningssamarbeidet til meget gode indikasjoner på smugling. Tollere i Oslo klarte å spore opp denne forsendelsen i Oslo, den var losset, men ble sporet opp sentralt i Oslo by, sier han.

Gurrik påpeker at beslaget er mer enn dobbelt så stort som det samlede beslaget av kokain gjort av Tollvesenet de siste fem årene.

Kokain og andre narkotiske stoffer smugles ofte i fruktforsendelser, og beslag av denne størrelsen gjøres med jevne mellomrom i større europeiske land, men ikke i Norge.

Ifølge Tollvesenets oversikt var det største beslaget av kokain i Norge før dette på 153 kilo, og det ble gjort i Mo i november 2015. I desember 2013 ble 145 kilo kokain i banankasser beslaglagt i Oslo.

Folkehelseinstituttets oversikt viser at det ikke har vært noen eksplosiv vekst i bruken av kokain i Norge de siste årene, men at bruken har økt noe blant unge voksne. 2 prosent oppgir at de har brukt kokain de siste tolv månedene.

På pressekonferansen rettet hun et budskap direkte til bakmennene og aktørene som har hatt befatning med saken.

Tysk politi opplyser at de gjorde sitt beslag i Potsdam tirsdag. Det ble gjort funn av 1.200 kilo kokain i banankasser. De hadde kommet med skip fra Sør-Amerika.

Områdeleder Tim Gurrik i Tollvesenet sier at det har vært et godt samarbeid med tyske tollere og tysk politi.

Flere nyheter: