Menu
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) lyste ut konkurransen om Norges to første havvindprosjekter på en pressekonferanse i en båt i Oslofjorden onsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

Norges første havvindområder lyses ut

Selskaper som ønsker å bygge ut havvind, kan nå melde sin interesse for de to første prosjektene i Norge.

Av NTB | 28.03.2023 13:54:05

Politikk: Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland (begge Ap) lyste ut konkurransen om de to første havvindprosjektene onsdag.

– Å lede Norge gjennom det grønne skiftet er en av våre viktigste oppgaver som regjering. For å utvikle Norge videre er svaret på nesten alle spørsmål at vi trenger mer kraft. Derfor er dagen i dag en milepæl, sier Støre.

De to prosjektene er Sørlige Nordsjø 2, fase 1, og Utsira Nord. Det første ligger 200 kilometer fra norskekysten, helt ned mot havgrensene til Danmark og Tyskland. Vindmøllene på Utsira Nord vil ligge helt i siktlinjen for de 192 beboerne på Utsira utenfor Haugesund.

– Nå ser vi fram til mange gode søknader fra aktuelle utbyggere, slik at vi kan tildele prosjektområdene senere i år, sier Aasland.

Han opplyser at de har fått innspill fra næringen før de lyste ut de to områdene.

Det er også startet arbeid for å vurdere nye arealer for havvind. Regjeringen legger opp til at det vil være en ny runde med utlysninger i 2025, heter det i pressemeldingen fra Statsministerens kontor.

For Utsira Nord har regjeringen lagt opp til en konkurranse mellom tre aktører basert på kvalitative kriterier. Dette skal blant annet legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling innen flytende havvind, heter det i regjeringens pressemelding.

Begge tildelingene skal skje innen utgangen av 2023.

– Norge trenger mer kraft raskt for å redusere strømprisene, kutte utslipp og tilrettelegge for nye arbeidsplasser. Fase to av Sørlige Nordsjø kunne gitt strøm til 350.000 husstander allerede før 2030. Det er svært skuffende at regjeringen ikke griper denne muligheten, sier energipolitisk talsperson Nikolai Astrup.

Han sier partiet nå vil sette seg inn i både auksjonsmodellen og rammevilkårene og se på om de sikrer forutsigbarhet for en framvoksende havvindindustri og sikrer at prosjektene blir gjennomført. Skattebetaleres bidrag må holdes moderat, mener Høyre.

– Anslagene er krystallklare på at utbygging av spesielt flytende havvind vil innebære svært høye kostnader for skattebetalerne, sier Halleland.

Han viser til at NVE har anslått kostnadsnivået for flytende havvind på Utsira Nord til 135 øre per kilowattime. Det er dobbelt så høyt som det regjeringen har satt som en «smerteterskel» der strømstøtteordningen slår inn, påpeker Halleland.

Rødt mener regjeringen ikke stiller strenge nok krav til natur og miljø i utlysningen, og viser til innspill fra fiskere og miljøbevegelsen.

Støre sier målet er å tildele områder for å produsere 30.000 megawatt havvind innen 2040. Det tilsvarer om lag hele Norges kraftproduksjon i fjor, ifølge statsministeren.

Selskaper som ønsker å bygge ut havvind på Sørlige Nordsjø 2, kan søke om å såkalt prekvalifisering. Da må de dokumentere at de har tilfredsstillende teknisk kompetanse, finansiell styrke og oppfyller krav til helse, miljø og sikkerhet. Mellom seks og åtte søkere får delta i en auksjon.

Både Høyre og Venstre er skuffet over at regjeringen ikke lyser ut hele Sørlige Nordsjø 2 nå. Det har lenge vært kjent at bare fase 1 ville bli lyst ut nå.

Fremskrittspartiet advarer mot subsidiering av prosjektene og krever kontroll med kostnadene.

Flere nyheter: