Menu

Norges Bank setter opp styringsrenten til 3,25 prosent

Styringsrenten settes opp med 0,25 prosentpoeng til 3,25 prosent, kunngjorde Norges Bank torsdag formiddag.

Av NTB | 04.05.2023 10:04:12

Økonomi og næringsliv: Rentebeslutningen ble tatt onsdag og offentliggjort torsdag klokken 10. Rentehevingen er i tråd med signalene sentralbanken ga i Pengepolitisk rapport i mars.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 3,25 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i juni.

– Dersom kronen holder seg svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi tidligere har sett for oss, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Komiteens vurdering er at det er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen.

– Prisveksten er høy og klart over målet på 2 prosent. Veksten i norsk økonomi har avtatt, men aktiviteten er fortsatt høy. Arbeidsmarkedet er stramt, og lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn i fjor, heter det fra Norges Bank.

Flere nyheter: