Menu

Norges Bank mener renten må opp mer enn tidligere anslått framover

Norges Bank satte torsdag opp styringsrenta til 3 prosent. De ser for seg at det er behov for å øke renten noe mer fremover enn tidligere anslått.

Av NTB | 21.03.2023 10:04:18

Økonomi og næringsliv: Årsaken til at Norges Bank ser for seg å øke renta mer fremover enn tidligere anslått er for å for å bringe inflasjonen ned til målet.

Torsdag satte Norges Bank opp renta med 0,25 prosentpoeng, til 3 prosent.

– Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen, skriver Norges Bank i en pressemelding.

– Dersom kronen blir svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli behov for en høyere rente enn vi nå anslår for å få inflasjonen ned mot målet. Dersom inflasjonen avtar raskere eller arbeidsledigheten blir høyere enn ventet, kan renten bli lavere enn anslått, står det videre.

Prognosen for styringsrenten er oppjustert og indikerer en styringsrente som øker til rundt 3,5 prosent i sommer.

Flere nyheter: