Menu
Det første rentekuttet blir nok en gang skjøvet fram i tid. Nå må vi trolig vente til over nyttår, ifølge sentralbanksjef Ida Wolden Bache. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Norges Bank åpner for nok en renteøkning

Det ligger ikke an til at styringsrenta blir kuttet på denne siden av nyttår, ifølge sentralbanksjef Ida Wolden Bache. Hun åpner derimot for nok en renteøkning.

Av NTB | 20.06.2024 12:23:23

Økonomi og næringsliv: – Går det som vi nå tror, blir styringsrenta liggende på 4,5 prosent ut året, før den gradvis settes ned, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i forbindelse med at rentebeslutningen ble offentliggjort torsdag formiddag.

Hun framhever spesielt at lønnsveksten er ventet å bli høyere i år og framover enn det sentralbanken tidligere hadde sett for seg. Men hun understreker at muligheten for fortsatt høy lønns- og prisvekst bare er en av flere grunner til at sentralbanken nok en gang ser seg nødt til å utsette det første rentekuttet.

Etter rentebeslutningen styrket kronen seg moderat, ifølge E24. Den har ikke vært sterkere mot euroen siden januar, ifølge tall fra dataleverandøren Infront.

– Lønnsveksten er bare en mindre av flere faktorer som i kombinasjon gjør at vi tror prisveksten skal holde seg oppe noe lenger enn vi tidligere så for oss, sa Bache da hun utdypet begrunnelsen til rentekomiteen på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Dersom kapasitetsutnyttingen i næringslivet øker eller krona svekker seg, kan lønns- og prisveksten holde seg oppe lenger enn antatt. Da kan det bli behov for å sette renta opp, understreket hun.

Styringsrenta til Norges Bank har ligget på 4,5 prosent siden desember. Det er markant høyere enn sentralbanken anslo da den kunngjorde den første av til sammen 14 renteøkninger høsten 2021.

– Norges Bank skyver på første rentekutt til neste år og legger inn en liten sannsynlighet for at renten kan bli hevet i løpet av siste halvår i år, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 til NTB.

Den nye og høyere rentebanen er «nokså haukete», mener seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets. Den signaliserer at det vil komme to til tre rentekutt i løpet av 2025.

Det er mange faktorer som trekker renteutsiktene opp, og det ser ut til at første rentekutt kommer i løpet av første halvår 2025, mener også sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsholt Hov. Man kan bli nødt til å vente fram til sommeren på det første kuttet.

Nå påpeker hun at prisveksten har vært litt lavere enn anslått siden den gang, mens arbeidsledigheten har økt som ventet. På den annen side melder bedriftene i Norges Banks regionale nettverk om bedre utsikter, og lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn sentralbanken tidligere har sett for seg.

Den økonomiske veksten ventes å ta seg litt opp i årene fremover, men arbeidsledigheten vil trolig øke noe. Inflasjonen anslås å avta videre og nærme seg 2 prosent mot slutten av 2027, ifølge Norges Banks prognoser.

– Mot slutten av prognoseperioden vil renten være nær det vi nå vurderer som et normalt leie for styringsrenta. Boliglånsrenten anslås å avta til noe over 4 prosent, sier Bache.

Siden renteoppgangen startet høsten for snart tre år siden, har rentebanen – Norges Banks vurdering av hvilken renteutvikling som er mer eller mindre sannsynlig – blitt hevet flere ganger, og forventningene til rentekutt er blitt skjøvet stadig lenger fram i tid.

Sentralbanken er usikker på hva som er normalt rentenivå framover, men Ida Wolden Bache er tydelig på at vi må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivåene vi har vært vant til det siste tiåret.

Norges Bank oppjusterer sitt anslag for lønnsvekst i år fra 4,9 prosent til 5,2 prosent. Bache legger for dagen forventninger om at lønnsveksten skal holde seg oppe også i årene som kommer, og at lønnstakere kommer til å få ytterligere økning i kjøpekraften.

Et nær sagt samlet korps av økonomer og analytikere spådde på forhånd at renta ville bli holdt uendret i denne omgang. Men at rentekuttet skulle bli utsatt til neste år, var det tilsynelatende få som hadde ventet seg.

Da Norges Bank la fram sine prognoser og forventninger forrige gang i mars, sa Bache at styringsrenta trolig ville bli satt ned i løpet av andre halvår, mest sannsynlig i september.

Men det er usikkerhet om den videre utviklingen i norsk økonomi, poengterer sentralbanken. Renta kan bli satt opp hvis det blir behov for det, men den blir satt ned tidligere enn rentekomiteen ser for seg hvis arbeidsledigheten øker mer enn ventet eller prisveksten avtar raskere enn det som legges til grunn nå.

Flere nyheter: