Menu
Det er økt risiko for tap hos bankene som følge av økte renter og høy prisvekst, men bankene er solide og skal klare å stå imot, ifølge visesentralbanksjef Pål Longva i Norges Bank. Foto: Emilie Holtet / NTB

Norges Bank: Høy rente og inflasjon fører til økt fare for større tap i bankene

Det er fortsatt økt fare for utlånstap i bankene fordi flere kommer til slite med økte utgifter i form av høyere rente og prisvekst, ifølge Norges Bank.

Av NTB | 08.11.2023 09:39:34

Fritid: – Rentene har økt videre både ute og hjemme, og det er fortsatt forhøyet risiko for at sårbarhetene i det finansielle systemet kan forsterke et økonomisk tilbakeslag, sier visesentralbanksjef Pål Longva.

Norges Bank rapport om finansiell stabilitet viser at det er forhøyet risiko for såkalte negative hendelser, som utlånstap fordi noen bedrifter og husholdninger kommer til å slite med på betjene gjelden sin. Økt rente og høy prisvekst påvirker særlig dem med høy gjeld i forhold til inntekt.

– Høy inflasjon og økte renter gjør at noen husholdninger og bedrifter kan få problemer med å betjene lån, men de fleste vil kunne håndtere de økte utgiftene. Norske banker er solide og godt rustet til å tåle økte tap, sier Longva.

Det norske finansielle systemet er robust, og samlet sett er utsiktene for finansiell stabilitet ikke vesentlig endret siden forrige rapport i mai.

– Bankenes lønnsomhet er førstelinjeforsvaret mot tap. Ved et kraftig økonomisk tilbakeslag kan bankene måtte bruke av kapitalen de har bygd opp for å dekke tap på utlån. Bankene kan håndtere store utlånstap og samtidig opprettholde utlånsaktiviteten, skriver Norges Bank i rapporten.

Kravet til bankenes motsykliske kapitalbuffer – en sikkerhetsmekanisme som skal sørge for at det er nok penger i bankene i tilfelle vi får et kraftig tilbakeslag og utlånstapene blir store – holdes uendret på 2,5 prosent. Bufferen tas opptil vurdering hvert kvartal.

Norges Banks analyser viser likevel at de aller fleste husholdninger greier å betjene gjelden i møte med økte kostnader, men flere må trolig redusere forbruket. Sentralbanken peker dessuten på at mange husholdninger har oppsparte midler som de kan bruke av når det kniper.

Norske banker er lønnsomme og oppfyller kapital- og likviditetskrav med god margin.

(©NTB)

Flere nyheter: