Menu
Sentralbanksjef Ida Wolden Bache og Norges Bank hevet som ventet styrtingsrenten med 0,25 prosentpoeng torsdag. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

Norges Bank hever styrtingsrenten – kan bli satt opp ytterligere senere i år

Styringsrenten ble torsdag som ventet hevet opp 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent. Flere har trodd at det blir rentetoppen, men Norges Bank varsler en mulig ny renteheving.

Av NTB | 21.09.2023 10:52:31

Økonomi og næringsliv: Torsdagens renteheving kom ikke som noen overraskelse og er i tråd med det økonomene hadde ventet i forkant.

Men mange har spådd at 4,25 prosent ville bli rentetoppen, og at det dermed ville bli siste renteheving fra Norges Bank. Sentralbankens egen prognose fra juni tilsa at rentetoppen trolig ville bli nådd på 4,25 prosent i september. Men det kommer sannsynligvis en ny renteheving i desember, varsler nå sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

– Hvorvidt det blir nødvendig å heve renten videre, vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Trolig setter vi styringsrenten opp en gang til, mest sannsynlig i desember, sier sentralbanksjefen.

Hun har hittil satt opp renten 13 ganger siden klatringen fra det historiske nullnivået begynte for tre år siden.

Med rentehevingene venter Norges Bank at den gjennomsnittlige boliglånsrenten kommer opp i 5,7 prosent neste år, før den avtar noe fra 2025.

– Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Veksten i norsk økonomi har avtatt, men arbeidsmarkedet er fortsatt stramt, understrekes det. Norges Bank viser til at bedriftenes kostnader har økt mye de siste årene og peker på utsikter til at lønnskostnadene vil øke mer enn tidligere anslått.

– Det vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Jo lenger prisveksten holder seg oppe, desto større er faren for at den biter seg fast. Da kan det bli mer kostbart å få prisveksten ned igjen senere. På den annen side er renten satt opp mye på kort tid, og pengepolitikken virker nå innstrammende på økonomien. Komiteen ønsker ikke å sette opp renten mer enn det som er nødvendig for å få bukt med den høye prisveksten, heter det videre.

– Vi så for oss at renteøkningen i dag skulle være rentetoppen. Inflasjonen har vært i tråd med sentralbankens anslag før sommeren, og valutakursen har styrket seg siden starten av sommeren. Signalene om at renten skal videre opp, er derfor noe overraskende, sier samfunnsøkonom Victoria Sparrman i NHO.

Til tross for varslene om en mulig ytterligere renteheving, er det stor sannsynlighet for at dette likevel er den siste hevingen, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1.

– Men vi tror til gjengjeld at rentene vil bli holdt på dette nivået i en lengre periode. Ved å legge fram en rentebane der Norges Bank sier at det er en viss sannsynlighet for at rentene vil bli hevet i desember, så bidrar det i seg selv til en innstramming. Hadde de sagt at dagens renteøkning var den siste, så ville markedets umiddelbart begynt å spekulere i om når rentekuttet kommer, og kronen hadde trolig svekket seg, mener hun.

– Toppen bør være nådd nå. Priskrisen bør nå løses med politikk, ikke enda høyere renter. Det er uansvarlig politikk og ikke et for lavt rentenivå som er problemet. Det er regjeringen som nå må gjenvinne tilliten til norsk økonomi etter en rekke uansvarlige skatte- og avgiftsøkninger som gjør at bedriftseiere og utenlandske investorer rømmer landet, sier han.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener Norges Bank pøser på med feil medisin.

– Renteøkningen legger en ekstra stein til byrden for dem med høye boliglån, og det finnes andre virkemidler som vil være bedre for å få ned prisene, sier Martinussen.

– Vi vil ha makspris på strøm, innføre strengere regler for husleieøkninger, bryte opp gigantene i dagligvarehandelen og tvinge bankene til å gi bedre rentebetingelser. Dette vil kutte prisene og bedre økonomien for vanlige folk, sier Rødt-lederen.

Banken viser til at den vedvarende høye prisveksten har medført store kostnader for samfunnet. Komiteen mener det er behov for en noe høyere rente for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid. Prognosen for styringsrenten er litt oppjustert og indikerer en styringsrente som blir liggende rundt 4,5 prosent gjennom neste år, opplyser de.

Flere hadde regnet med at torsdagens renteøkning ville være den siste, blant dem NHO.

Frp-nestleder Hans Andreas Limi håper Norges Bank følger sine tidligere prognoser om at renten ikke skal videre opp.

(©NTB)

Flere nyheter: