Menu
Det blir stadig flere folk i Norge, til tross for at fødselstallene er lave. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Norge har passert 5,5 millioner innbyggere

Flyktningstrømmen fra Ukraina bidrar til at befolkningen i Norge vokser kraftig. Men aldri før har fødselsoverskuddet vært så lavt.

Av NTB | 16.05.2023 08:44:06

Politikk: I første kvartal passerte Norge for første gang 5,5 millioner innbyggere. Men det er ikke fordi det fødes så mange mennesker her til lands.

Fødselsoverskuddet, altså antall fødte minus døde, var på kun 760 i løpet av årets første tre måneder.

– Det er det laveste fødselsoverskuddet noen gang i SSBs statistikk og skyldes i stor grad det stadig fallende fødselstallet, skriver SSB.

Fruktbarheten har vært på vei ned i Norge siden 2009, med unntak av 2021. Denne utviklingen fortsatte i starten av året. Det ble født 12.300 barn, mot 12.900 barn i samme kvartal i fjor.

– Utenom unntaksåret 2021 har kvinner i alle alderstrinn fra 20 til 40 år fått færre og færre barn de siste ti årene. Det er ingen store endringer fra år til år, men en jevn nedgang, sier rådgiver Magnus Haug i SSB.

Totalt økte befolkningen med 15.300 personer i første kvartal. Folkeveksten er den største i et førstekvartal siden 2012.

– Selv om fruktbarheten faller videre, fortsetter folketallet å øke. I første kvartal passerte vi 5,5 millioner, blant annet på grunn av tilveksten av ukrainske statsborgere, sier rådgiver Haug i SSB.

20.900 innvandringer og 6.300 utvandringer ga en nettoinnvandring på 14.600.

Av de 20.900 som flyttet til Norge i 1. kvartal, var 7.700 Ukrainske statsborgere.

Når folketallet likevel stiger, er det på grunn av innvandring. Krigen i Ukraina har ført til rekordmange flyktninger, og i år anslår regjeringen at kommunene må bosette 43.000.

Nettoinnvandringen, altså innvandringer minus utvandringer, var den høyeste i et førstekvartal siden SSB begynte å publisere slike tall i 1997.

Flere nyheter: