Menu
EAF-Nansenprogrammet skal bidra til å hjelpe utviklingsland med fiskeriforvaltning. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Norge gir 1 milliard til fiskeriforvaltningsprogram

Norge går inn med 1 milliard kroner for å finansiere driften av det FN-styrte fiskeri- og havforvaltningsprogrammet EAF-Nansen de neste fem årene.

Av NTB | 10.12.2023 07:09:39

Vær: – Store deler av verdens befolkning lever ved og av havet. For at det skal fortsette slik må vi forvalte det marine miljøet og livet i havet på en bærekraftig måte, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) i en pressemelding.

– Nansenprogrammet spiller en viktig rolle i innsamling og deling av kunnskap om havet, og det er viktig for å bekjempe klimaendringer og sørge for matsikkerhet også til framtidige generasjoner, fortsetter hun.

EAF-Nansenprogrammet er et samarbeid mellom FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), Norad og Havforskningsinstituttet. Det skal styrke hav- og fiskeriforvaltningen, særlig i Afrika og Bengalbukta, og har drevet siden 1975.

Fra 2024 til 2028 skal EAF-Nansenprogrammet «intensivere innsatsen for å styrke mat- og næringssikkerhet i de 32 partnerlandene, med mer fokus på styrket fiskeriforvaltning for å møte klimaendringenes ringvirkninger,» heter det.

I pressemeldingen legges det til at programmets aktiviteter vil bidra til at man kan nå FNs bærekraftmål og målene for Blå transformasjon, som er FAOs visjon for fiskerinæringen.

Til sammen har programmet gjennom tidene samarbeidet med 58 land. Norge og FAO er nå enige om finansiering av den nye fasen i programmet, noe som ble kunngjort på «matdagen» for FNs klimatoppmøte Cop28.

Blant måtene programmet jobber på er overvåking av utbredelse og biologisk mangfold i havet gjennom forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen. Slik kan fiskeriforvaltningen i ulike land få data og verktøy til å motvirke risiko ved klimaendringene og dermed styrke matsikkerheten.

(©NTB)

Flere nyheter: