Menu
Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets mener rentekuttet fra Norges Bank vil la vente på seg. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Nordea venter ingen rentekutt i år

Det er lite som taler for rentekutt i norsk økonomi, mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea. Han venter at renta vil bli liggende stabil ut 2024.

Av NTB | 24.04.2024 09:10:28

Økonomi og næringsliv: – Det er egentlig overraskende at vi i det hele tatt snakker om at renta skal ned, skriver Olsen i rapporten Economic Outlook, som ble lagt fram onsdag.

Det er langt fra opplagt at norsk økonomi trenger rentekutt, mener Olsen. Sjelden har man sett større sprik i prognoser og skift i markedsforventninger, tilføyer han.

– Kanskje har vi bare blitt vant til svært lave renter og tenkt at det er det normale, spør Olsen retorisk.

Men han mener det er grunn til å stille spørsmål om det heller er slik at det er tiåret som ligger bak oss som var det unormale. Finanskrisen var en dyp krise som krevde lave renter lenge, og dette ble fulgt av en verdensomspennende pandemi.

– Kan det være at normalrenten er blitt mer «normal» igjen, heter det i analysen, der det vises til at før finanskrisen var rente på 4–5 prosent ikke ansett som unormalt.

* Den underliggende prisveksten var 4,5 prosent ved siste måling i mars. Det er ned fra toppen på 7 prosent i juni i fjor, men likevel godt over inflasjonsmålet på 2 prosent.

* Lønnsveksten ligger an til å ende på over 5 prosent for andre år på rad. Det er tall vi ikke har sett på drøyt 15 år.

* Kronekursen er historisk svak og har svekket seg markert så langt i år.

* Den registrerte arbeidsledigheten har holdt seg stabil på 1,9 prosent siden august i fjor. Det er nær rekordlavt nivå.

* Boligprisene har vokst 6 prosent så langt i år.

– Det er lite fra en sånn gjennomgang som skriker rentekutt. Heller ikke utsiktene for norsk økonomi eller prisveksten tilsier veldig mye lavere rente, skriver Olsen videre.

Eksportnæringen går godt som følge av svak kronekurs. Samtidig er det ikke noe som tyder på at offentlig etterspørsel bremser, ifølge Olsen, som påpeker at det dermed er konsumentene som er avgjørende for utsiktene i norsk økonomi.

Han tror norske husholdninger står foran et solid løft i kjøpekraft i år, selv om rentekutt drøyer. Dermed vil veksten i det private forbruket ta seg opp, mener han. Den samlede konsumprisveksten vil ende på under 4 prosent for året som et gjennomsnitt, ifølge analysen.

Når folk får bedre råd, øker også låneevnen, og det vil bety at boligprisene trolig stiger videre, redegjør Olsen videre.

– Til høsten er den underliggende prisveksten kanskje nede på 3,5 prosent. Derfra tror vi imidlertid ferden videre ned blir seig, skriver sjeføkonomen.

Svekket kronekurs bidrar også til å holde prisveksten oppe, påpeker Olsen. Han mener svekkelsen forklares med at det nå ventes langt færre rentekutt i USA enn for få måneder siden – og han stiller spørsmål om den amerikanske sentralbanken kommer med rentekutt i det hele tatt i løpet av året. Det reduserer i så fall handlingsrommet til Norges Bank, utdyper han.

Mye av svaret ligger i at de fleste tenker at dagens rentenivå er mye høyere enn normalen, påpekes det i analysen.

Nordea mener det vil drøye med rentekutt fra Norges Bank, som mange nå synes å vente på. Olsen og kollegene, sjefanalytiker Lars Mouland og senior makroøkonomistrateg Dane Cekow, underbygger det med følgende liste:

Sjeføkonomen peker på at det er stort spenn i norsk økonomi. Mens byggebransjen sliter, er det «full fest» i oljesektoren. Disse to nuller hverandre ut, mener han.

Prisveksten vil nok falle videre i vår og sommer, men deretter vil den flate ut, ifølge Nordeas analyse.

(©NTB)

Flere nyheter: