Menu
Blomster utenfor Oslo tinghus, like ved stedet for skytingen i Oslo 25. juni i fjor. Foto: Geir Olsen / NTB

Nim: Utsettelsen av solidaritetsmarkeringen etter 25. juni-skytingen var ikke menneskerettsbrudd

Politiet anbefalte å utsette solidaritetsmarkeringen etter skytingen i Oslo 25. juni i fjor. Anbefalingen var ikke et menneskerettsbrudd, slår Nim fast.

Av NTB | 14.08.2023 11:24:47

Krig og konflikter: Politidirektoratet (POD) ba Norges institusjon for menneskerettigheter (Nim) om en vurdering etter at evalueringsrapporten etter angrepet konkluderte med at det var brudd på retten til forsamlingsfrihet å anbefale utsettelse av solidaritetsmarkeringen i dagene etter angrepet.

Årsaken til politiets anbefaling var at det forelå en alvorlig og uavklart trusselsituasjon.

Politidirektoratet har mottatt tydelige konklusjoner og anbefalinger fra Nim, opplyser Bjørnland. Rapporten fra Nim påpeker at anbefalingen om å utsette solidaritetsmarkeringen også kan sees som et utslag av en menneskerettslig forpliktelse til å beskytte retten til liv.

− Jeg er glad for at det konkluderes med at politiet ikke har brutt menneskerettighetene. Jeg vil likevel understreke at vi har respekt for konsekvensene denne beslutningen har hatt for mange mennesker. Det er fortsatt læringspunkter rundt hvordan trusselvurderinger og beslutningen om utsettelse av solidaritetsmarkeringen ble kommunisert ut til befolkningen, understreker hun.

Selv om Nim kom til en annen konklusjon enn evalueringsutvalget, understreker Bjørnland at de kan lære mye fra evalueringsrapporten.

– Arbeidet med å følge opp de øvrige funnene vil fortsette med høy prioritet fremover, sier hun.

(©NTB)

Flere nyheter: