Menu
ARKIVBILDE: E. Solberg / Radio Haugaland

Nilsen vil ha mer i lønn

Det er satt av 590.000 til avlønning for Jarle Nilsen som rådgiver i den nye koalisjonen på Karmøy. - Ikke noe jeg kan leve av, sier den tidligere ordføreren.

Av Egil M Solberg | 28.11.2023 13:03:17

Politikk: Det kan se ut til at den nye politiske kabalen på Karmøy fortsatt har utfordringer etter det Radio Haugaland kjenner til.

Den fargerike koalisjonen skal drive Arbeiderparti-politikk med Høyre sin ordfører og tidligere Arbeiderparti-ordfører som rådgiver. Problemet er at avlønningen blir så lav at prosjektet kan havarere da den tidligere ordføreren mener ikke å kunne leve av en så lav lønn.

Fra og med 01.02.2024 skal det politiske arbeidet i kommunen bli styrket med 50 %. Den frikjøpte ressursen tildeles Arbeiderpartiet (Jarle Nilsen). Arbeidet skal utføres i tett samarbeid og etter oppdrag fra politisk ledelse. Naturlige arbeidsoppgaver vil være:

* Gi råd/støtte til ordfører, varaordfører og partienes gruppeledere i deres daglige arbeid
* Følge opp politiske saker som har særskilt betydning for Karmøy kommune og Haugalandet i fylkestinget, rogalandsbenken, Stortinget og departementene
* Jobbe politisk tett med næringslivet og deres organisasjoner for å sikre arbeidsplasser og legge til rette for flere arbeidsplasser i kommunen og regionen
* Delta i kommunes eierskapsutvalg (forutsatt at det vedtas opprettholdt) Eventuelt etter fullmakt representere i eiermøter, årsmøter/generalforsamlinger. * Følge tett opp selskaper/samarbeid der kommunen ikke er majoritetseier eller har negativt flertall
* Være sentral i det videre politiske arbeidet med samfunnsplanen og revidering av kommuneplanens arealdel.

Dette forslaget må tas inn i Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder for Karmøy kommune.

Ny politisk stilling gir 40 % av ordførerlønn (+ 10 % allerede i budsjett i formannskapet). Budsjettert sum totalt er da 590 000 kroner.

Jarle Nilsen er i full ordførerlønn/ventelønn til februar neste år, så skal han styre kommunen for 590 000 i året.

Flere nyheter: