Menu
Konstituert idrettspresident Arne Bård Dalhaug sier det er krevende å forholde seg til franske myndigheters regler før OL. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NIF følger ikke Amnestys hijab-oppfordring før OL: – Krevende

Norges idrettsforbund vil ikke reagere på Frankrikes forbud mot hijab for egne utøvere foran sommerens OL. – Et myndighetsanliggende, sier NIF-presidenten.

Av NTB | 12.06.2024 10:13:20

Politikk: Amnesty International har sendt et brev til Den internasjonale olympiske komité (IOC) og bedt dem oppfordre Frankrike til å oppheve forbudet mot hijab for nasjonens utøvere.

Rådgiver Frank Conde Tangberg i Amnesty International mener Norges idrettsforbund (NIF) må stå fram. Det er krevende, erkjenner NIF.

NTB har stilt spørsmål om hvordan NIF reagerer på saken og hva forbundet vil foreta seg.

– Vi registrerer at arrangørlandets nasjonale lovverk setter begrensninger på de franske utøverne sin mulighet til dette. Alle andre utøvere kan i prinsippet konkurrere med hijab så lenge dette ikke strider med konkurransereglene til de internasjonale særforbundene, sier konstituert idrettspresident Arne Bård Dalhaug i en uttalelse til NTB.

– Idretten har vist seg å ha stor samfunnsmessig påvirkningskraft. Samtidig må vi erkjenne at det å endre eller oppnå unntak fra et arrangørlands lovverk, er krevende og først og fremst er et myndighetsanliggende, fortsetter Dalhaug.

I NIFs internasjonale strategi, med navn «Verdier verdt å kjempe for», kommer det fram at «når menneskerettighetene ikke beskyttes og respekteres i forbindelse med internasjonale mesterskap (…) er det tydelig at verdier som åpenhet, demokrati og likeverd må kjempes for i internasjonal idrett».

– I norsk idrett kjemper vi mot enhver form for diskriminering, enten det gjelder i idretten eller i samfunnet for øvrig. Her er norsk idrett krystallklar, noe som er stadfestet i vårt eget regelverk, ulike strategidokumenter og gjennom en rekke uttalelser og resolusjoner, senest under NIFs ledermøte i Ålesund for kort tid siden, sier den konstituerte idrettspresidenten.

– Et forbud mot bruk av hijab er helt utenkelig å praktisere i norsk idrett. Norsk idrett er åpen for absolutt alle, uavhengig av religion, kulturell bakgrunn eller seksuell orientering. Det betyr at man kan kle seg som man vil så lenge dette ikke er i strid med konkurransereglementet, legger han til.

«Forbudet bryter med OL-vertskapets menneskerettsstrategi som vektlegger inkludering, og ikke minst bryter det med flere internasjonale menneskerettskonvensjoner», skriver Amnesty i en pressemelding.

Dette synet har fått støtte fra FNs høykommissær for menneskerettigheter. Den franske regjeringen forsvarer på sin side forbudet med at det er i tråd med fransk sekularisme, som innebærer «absolutt nøytralitet i den offentlige sektor».

I dokumentet heter det også at NIF «vil ha nulltoleranse for diskriminerende praksis som gjør at deres utførelse av egen idrett påvirkes (…) av religiøs tilknytning.

Den franske sportsministeren Amélie Oudéa-Castéra opplyste om hijab-forbudet i fjor høst. Flere franske særforbund har et forbud. Reglene om bruk av hijab har utløst flere debatter om religionsfrihet og integrering av muslimer i landet.

(©NTB)

Flere nyheter: