Menu
Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB

Ni av ti kosttilskudd ulovlig merket

Mattilsynet advarer. Ni av ti kosttilskudd ulovlig merket.

Av Egil M Solberg | 15.02.2023 18:22:27

Kosttilskudd: Mattilsynet ønsker å gjøre det enklere for virksomheter som produserer og selger kosttilskudd å forstå og følge regelverket. Dette skal en ny veileder bidra til.

Alle virksomheter må ha god kunnskap om regelverket som gjelder deres produkter og hva dette betyr for deres aktiviteter. De har plikt til aktivt å kontrollere, vurdere og dokumentere at alle bestemmelser overholdes.

– Veilederen vil være et nyttig verktøy for alle som vil utvikle, produsere, importere, omsette, merke og markedsføre kosttilskudd. Hensikten er å presentere regelverket, hvordan det skal forstås og hvordan det kan etterleves, sier Are Sletta, seksjonssjef i Mattilsynets seksjon kjemisk mattrygghet.

Kosttilskudd er regulert i Forskrift om kosttilskudd, men er likevel et næringsmiddel.

– Mattilsynet ønsker å gjøre det enklere å forstå og følge regelverket. Dette skal denne veilederen bidra til, sier Sletta.

Ni av ti kosttilskudd ulovlig merket

– Det er dessverre mange useriøse aktører på markedet. Slike virksomheter kan ha store konkurransefortrinn på et ulovlig grunnlag, noe som slår svært urettferdig ut overfor aktører som følger regelverket, sier Sletta.

I 2020 kontrollerte Mattilsynet bruken av medisinske påstander og ulovlig bruk av helsepåstander på produktemballasje, i markedsføring på nettsider, i aviser, ukeblader, reklamemagasiner, TV og sosiale medier. Resultatet viste omfattende bruk av ulovlige helsepåstander og medisinske påstander i merkingen av norske kosttilskudd.

– Vi fant mange og alvorlige brudd på regelverket for bruk av ernærings- og helsepåstander. Ingen av de undersøkte produktene oppfylte kravene i regelverket. Det er bekymringsfullt og uakseptabelt når så mange virksomheter ikke følger regelverket, som er der for å beskytte forbrukerne, sier Sletta.

Flere nyheter: