Menu
Nav-direktør Hans Christian Holte mener den norske økonomien og arbeidsmarkedet vil komme seg greit gjennom en periode med inflasjon og høyere renter. Foto: Torstein Bøe / NTB

Nav tror arbeidsledigheten vil stige litt

Noen flere kommer til å bli helt arbeidsledige i år og neste år, ifølge Nav. Andelen ventes å stige fra 1,8 prosent til 2,1 prosent.

Av NTB | 22.03.2023 07:24:05

Økonomi og næringsliv: Høy prisvekst, økte renter og svakere etterspørsel etter norske varer gjør at Nav venter at ledigheten vil tilta noe. I år oppgir i gjennomsnitt 53.000 personer at de er helt ledige, men dette vil øke til 61.000 neste år, ifølge arbeidsmarkedsprognosen.

– At kostnadene øker er og vil fortsatt være merkbart for både bedrifter og folk flest. Vi venter derfor at etterspørselen etter arbeidskraft vil gå noe ned, og at ledigheten vil fortsette å øke noe, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Det er først og fremst i konjunkturutsatte yrker at ledigheten øker. Det gjelder bygg og anlegg og innen IT- og ingeniørfag.

– Vi venter altså at den norske økonomien og arbeidsmarkedet vil komme seg greit gjennom møtet med høy inflasjon og økte renter, sier Holte.

Dermed er tre av fire arbeidssøkere i en gruppe som er prioritert for oppfølging. De er enten yngre enn 30 år gamle, har ikke fullført videregående skole, er innvandrere eller de er i ferd med å miste dagpengene sine.

– Disse fortjener å få muligheten til å komme i jobb og bli i jobb. Vi trenger å samarbeide tettere med både arbeidsgivere og utdanningsmyndighetene for å lykkes med å inkludere flere i arbeidslivet, sier Holte.

Nav har imidlertid grunn til å tro at flere av disse ønsker seg ut i jobb, og at flere vil bli sysselsatt i løpet av året.

Fjoråret var preget av rekordhøy etterspørsel og stor mangel på arbeidskraft. Ledigheten falt til det laveste nivået siden finanskrisen, men for noen måneder siden begynte det å øke svakt igjen. Holte understreker at nivået fortsatt vil ligge lavt.

En stor andel av dem som er helt ledige, anses å være i en gruppe som er utsatt på arbeidsmarkedet. Disse er prioritert for oppfølging fra Nav. Ved utgangen av februar var 76 prosent av alle som er helt ledige eller på arbeidsmarkedstiltak, i denne gruppen.

Ledighetstallene gjenspeiler også at det har kommet flere flyktninger til landet. I fjor ble 18.700 flyktninger fra Ukraina bosatt, og bare 9 prosent av dem var i jobb ved utgangen av året.

(©NTB)

Flere nyheter: