Menu

Nav: Sykefraværet økte med 4,4 prosent fra 2021 til 2022

Sykefraværet hadde en oppgang på 4,4 prosent fra 2021 til 2022 og var på 5,4 prosent i fjor.

Av NTB | 16.03.2023 10:14:00

Arbeidsliv: – På starten av året så vi en stor økning, som deretter ble redusert, skriver Nav i et årsnotat.

Alle næringer har hatt en oppgang i sykefraværet i fjor. Det er informasjons- og kommunikasjonsnæringen som hadde størst vekst, med 13,9 prosent. Totalt er det helse- og sosialtjenester som er den yrkesgruppen med høyest sykefravær med 8 prosent.

Kvinner har et betydelig høyere sykefravær enn menn. I fjor var sykefraværet hos kvinner på 7 prosent og menn på 4,1 prosent.

Flere nyheter: