Menu
Nav rapporterer om en liten økning i arbeidsledigheten i juni. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nav: Liten økning i arbeidsledigheten

Antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte noe i juni. Samtidig avtar etterspørselen etter arbeidskraft.

Av NTB | 30.06.2023 10:28:51

Arbeidsliv: Ved utgangen av juni var 58.700 personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav.

Dette utgjør 2 prosent av arbeidsstyrken.

– Arbeidsledigheten gikk igjen noe opp i juni, og i løpet av første halvår har det blitt 3200 flere arbeidsledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Totalt økte antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak med 500 personer i juni, justert for normale sesongvariasjoner.

– Ledigheten øker innen konjunktursensitive yrker som bygg og anlegg, samt ingeniør- og IKT-fag, mens den går litt ned innen yrker i blant annet industrien og offentlig sektor, sier Holte.

Totalt var det dermed 80.900 registrerte arbeidssøkere hos Nav ved utgangen av juni, og det tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Det var blant personer med yrkesbakgrunn innen reiseliv og transport at ledigheten var størst i juni, med 3 prosent. Innen industri- og serviceyrker ble det færre helt ledige og arbeidssøkere på tiltak i juni. For resterende yrkesgrupper var det kun små endringer, i følge Nav.

Geografisk var økningen størst i Agder og Møre og Romsdal. I begge disse fylkene økte arbeidsledigheten med 5 prosent.

Ledigheten økte i alle aldersgrupper. I rene tall var likevel økningen størst for personer i 30-årene, med 200 flere ledige enn i mai.

I løpet av juni ble det registrert 34.600 nye ledige stillinger på arbeidsplassen.no. Det tilsvarer 1700 nye stillinger per virkedag, justert for normale sesongvariasjoner. Sammenlignet med juni i fjor ble det registrert 20 prosent færre ledige stillinger per virkedag i år.

Ikke overraskende er det flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg, med 8900 ledige stillinger.

Deretter følger butikk- og salgsarbeid og undervisning, med henholdsvis 3600 og 3400 ledige stillinger.

Sammenlignet med juni i fjor er det nedgang i antallet ledige stillinger innenfor alle yrkesgrupper, med unntak av helse, pleie og omsorg og undervisning.

I tillegg til tallene for bruttoledige, var det 22.200 personer delvis ledige i juni.

Etterspørselen etter arbeidskraft ser imidlertid ut til å avta.

(©NTB)

Flere nyheter: