Menu
Norge står overfor store utfordringer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft i årene fram, mot 2035, advarer Nav-direktør Hans Christian Holte. Foto: Javad Parsa / NTB

Nav-analyse: Eldrebølgen kan gi Norge dobbel smell

Arbeidsinnvandringen til Norge kommer til å avta fram mot 2035, ifølge Nav. Samtidig vil eldrebølgen skape stort behov for kvalifisert arbeidskraft.

Av NTB | 25.04.2023 08:24:06

Sosiale forhold: Norge kommer til å ha betydelige utfordringer med å dekke behovet for kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer, viser Navs analyse av forventede utviklingstrekk fram mot 2035. Nå maner etaten til å hindre at folk støtes ut av arbeidslivet og å slippe flere inn.

– Det går blant annet tydelig fram at Norge trenger mange flere hender i arbeid. Eldrebølgen blir bare større framover, og arbeidsinnvandringen fra EØS-land avtar. Behovet for helsepersonell og folk med fagbrev er allerede stort, og det kommer til å bli større, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Riktignok har krigen i Ukraina avslørt sårbarheter i verdensøkonomien og satt behovet for å være selvforsynt med strøm og andre importvarer høyere på dagsordenen i EU. Det kan føre til flere industriarbeidsplasser, men utviklingen i innvandringen er mer usikker enn tidligere, blant annet på grunn av risiko for vedvarende høy tilstrømming av flyktninger som følge av klimaendringer, krig og konflikt.

– Vi tror i tillegg at økt arbeidsinnvandring fra land utenfor Europa kan bli aktuelt som følge av mangelen på arbeidskraft, og fordi aldring og høy økonomisk vekst i østeuropeiske EU-land gjør det vanskeligere å tiltrekke arbeidsinnvandrere fra disse landene, sier Holte.

Det grønne skiftet og teknologisk utvikling vil føre til at arbeidsplasser faller bort og at nye opprettes. Derfor er det viktig at folk innstiller seg på å fullføre fagutdanning og å innstille seg på å ta etter- og videreutdanning. Etaten, utdanningssektoren og arbeidsgivere må samarbeide tettere, poengterer Nav.

(©NTB)

Flere nyheter: