Menu
Aksjonister har flere ganger demostrert ved Førdefjorden i forbindelse med saken. Mandag møtes partene i retten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Naturvernforbundet saksøker staten – føler seg sikker på seier

Mandag starter det som blir omtalt som Fjordsøksmålet i Oslo tingrett. Naturvernere har saksøkt staten for å stoppe deponering av gruveslam i Førdefjorden.

Av NTB | 17.09.2023 10:12:45

Kriminalitet og rettsvesen: Bakgrunnen for søksmålet er en årelang strid om et avfallsdeponi i Førdefjorden i forbindelse med gruvedrift i Engebøfjellet i Sunnfjord.

Selskapet Nordic Mining, som planlegger gruvedrift i fjellet, har fått lov til å deponere 170 millioner tonn avfall i fjorden. Ifølge Naturvernforbundet og Natur og Ungdom er dette i strid med både faglige vurderinger og regelverk.

– I industrien er det stort sett forbud mot å deponere industriavfall. Man må i alle fall betale en høy avgift. For eksempel må norske smelteverk betale 1000 kroner per tonn for å deponere støv. Men Nordic Mining har fått tillatelse til å deponere 170 millioner tonn avfall gratis på bunnen av Førdefjorden, sier leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen til Nynorsk pressekontor.

I EUs mineralavfallsdirektiv blir det stilt store krav til minimering av avfall i gruveprosjekt, blant annet gjennom gjenbruk og tilbakefylling.

– Det har ikke Nordic Mining gjort, ettersom de har basert hele opplegget sitt på fjorddeponi. Staten har heller ikke krevd slike utredninger. De har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til miljøet og heller ikke til hva som rent juridisk er krevd for å kunne drive gruvedrift ved en fjord. Så her er det brudd på to klare sentrale EU-direktiv, sier forbundslederen.

– Hvis disse EU-reglene gjelder i Norge, som også motparten mener de gjør, så bør dette være en lett sak. Man har ikke gjort vurderingene man burde ha gjort, ifølge lovverket.

Gulowsen påpeker at det aldri har vært planen å ta saken til retten.

Han forteller at organisasjonen hadde et håp om at saken kunne blitt løst politisk, faglig og med sunn fornuft.

– Det har tydeligvis gått så mye politisk prestisje i dette at mange aktører bare har valgt å holde på tidligere vedtak. Derfor har vi sett oss nødt til å ta dette til retten nå, for det er siste utvei.

– Det viser til sammen at sannsynligheten for alvorlige konsekvenser utenfor deponiområdet er liten. Samtidig er det en viss usikkerhet knyttet til framtiden. Derfor er det stilt en rekke strenge vilkår i tillatelsen.

I motsetning til Gulowsen vil ikke Vaaler forhåndsprosedere på hva utfallet av rettssaken blir.

– Det får bli opp til dommeren. Jeg ønsker ikke å uttale meg om det, sier Vaaler.

Gulowsen er trygg på at naturvernerne kommer til å vinne rettssaken.

Prosessfullmektig for staten og advokat hos Regjeringsadvokaten, Henrik Vaaler, sier til NTB at det ikke er noe tvil om at deponering av industriavfall har store miljøkonsekvenser, men at det har blitt satt av grundig med tid til utredninger for å svare på disse spørsmålene.

(©NTB)

Flere nyheter: