Menu
Naturvernforbundet er bekymret for planene om å kutte den såkalte jervekorridoren i Hedmark. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB

Naturvernforbundet kritisk til jerve-plan i Hedmark

Naturvernforbundet er bekymret for planene om å kutte den såkalte jervekorridoren i Hedmark. De ber departementet overprøve rovviltnemndas vedtak.

Av NTB | 10.05.2023 11:24:14

Natur og miljø: Forbundet mener rovviltnemnda har vedtatt en forvaltningsplan for jerv som strider med Naturmangfoldloven og jervens grunnleggende biologiske behov. De ber Klima- og miljødepartementet (KLD) erklære den nye forvaltningsplanen for rovdyr i Hedmark for ugyldig.

– Vi mener helt klart at den vedtatte planen er i strid med flere sentrale punkter i Stortingets rovviltforlik, og at den er i strid med naturmangfoldloven, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Leder Ole Midthun i Naturvernforbundet i Innlandet peker spesielt på oppsplittingen av leveområder.

– Mest alvorlig er det at nemnda kutter den såkalte jervekorridoren som skulle forbinde de østlige og vestlige leveområdene for jerv i Sør-Norge, sier Midthun i en pressemelding.

Færre muligheter for å vandre betyr også mindre genetisk utveksling mellom bestandene, påpeker han.

(©NTB)

Flere nyheter: