Menu
Høyere renter kommer til å påvirke bompengene, som også brukes til å betale ned lånegjeld for bompengeselskapene, ifølge Naf. Foto: Heiko Junge / NTB

Naf mener rentesmell på 800 millioner kan forlenge bompengetiden

Høyere renter kommer til å påvirke bompengene, som også brukes til å betale ned lånegjeld for bompengeselskapene, ifølge Naf.

Av NTB | 25.04.2023 08:04:30

Økonomi og næringsliv: Interesseorganisasjonen har beregnet at bilistene i år kan måtte dekke mer enn 800 millioner i høyere rentekostnader sammenlignet med 2021. Hvis rentene fortsetter å øke gjennom 2023, blir det enda dyrere.

– Bompengeselskapene har en gjeld på 60 milliarder kroner, dette er penger som bilistene skal betale inn i årene som kommer. Når rentene øker, vil nedbetalingstiden også øke, sier pressesjef Ingunn Handagard i Naf.

Ved utgangen av 2022 var rentene på bompengelånene i snitt 3,33 prosent, inkludert sikringer. I 2021 var rentene på bompengelånene i snitt 1,95 prosent, ifølge Naf.

Handagard er bekymret over at det planlegges flere bompengefinansierte veier, særlig for folk som ikke har andre alternativer enn bil.

Bompengeselskapet Fjellinjens økonomidirektør Magne Liestøl Larsen mener fremstillingen fra Naf er unyansert, skriver Teknisk Ukeblad.

Utenlandske kjøretøy som passerer bomstasjonene, dekker i stor grad inn selskapenes utgifter til lønn og administrasjon. Dersom samferdselsprosjekter som i dag finansieres av bompenger heller hadde blitt finansiert over statsbudsjettet, ville ikke utenlandske bilister bidratt med sin andel, ifølge Larsen.

Han mener at Naf ikke kan ha sett på den faktiske differansen mellom statlige lånevilkår og bompengeselskapenes lånevilkår.

(©NTB)

Flere nyheter: