Menu
Den såkalte "posterprisen" under Helse Vest sin kvalitets- og registerkonferanse vant de for arbeidet med kvalitetsforbedringsprosjektet i mai. Fra venstre Jorunn Hebnes, Ida Dankel, Helga Tonning, Eirik Dankel, Selma Underhaug, Marijn Radersma og Jeanette Pedersen. Foto: Foto: Elisabeth Økland/ Eirik Dankel
Den såkalte

– Nå tømmer «alle» tarmen

Et unikt kvalitetsforbedringsprosjekt i Helse Fonna viser at Haugesund sykehus har redusert rebooking av koloskopi fra over 43 prosent til rundt 3 prosent. Resultatet er langt bedre enn forventet.

Av tomas | 27.07.2023 11:12:35

Helse og miljø: Gastroenterologisk poliklinikk ved Haugesund sykehus har redusert rebooking av koloskopi fra over 43 prosent til rundt 3 prosent, noe som har ført til hederlig omtale på årets Kvalitetskonferanse i Helse Vest.

Medarbeiderne på gastroenterologisk poliklinikk (gastropol) brukte altfor mye tid på å finne nye timer til pasienter som ikke møtte opp, eller som ikke var godt nok forberedt før de kom til undersøkelse. Nå har et kvalitetsforbedringsprosjekt gitt gode resultater, langt bedre enn forventet.

Målet var å komme under 10 prosent rebooking av timer. Etter kort tid er de nede på under 4 prosent.

Dette er egentlig et ganske utrolig resultat, noe som betyr mye for alle parter:

  • Raskere (kreft)diagnose for pasienter – eventuelt raskere friskmelding
  • Bedre utnyttelse av kostbar legeressurs
  • Kortere ventetid for alle pasienter
  • Mange gode krefter har vært i sving, og avdelingen blir nå kontaktet av flere avdelinger som vil lære av dem. Så hva har de egentlig gjort?

Våre undersøkelser, spesielt koloskopi, krever en del forberedelser for at vi skal kunne gjennomføre dem. Vi sliter jo med ventelister, så vi kan ikke la timer gå til spille. Problemet økte merkbart da vi gikk over til digitale brev våren 2021. Vi bestemte oss for å måle hvor mange koloskopipasienter som måtte ha ny time. Av 76 planlagte koloskopier måtte 33 pasienter (43 prosent) ha ny time. Vi kartla årsakene og fikk mange ulike svar. Det viste seg at det var en kompleks problemstilling, forteller Jeanette Pedersen, funksjonsleder på gastropol.

Mye å ta tak i
Blant gjengangerne var at brev ikke var blitt åpnet, brev var åpnet, men ikke godt nok lest, ikke forstått, ikke forstått hvor viktig alle deler av forberedelsene var, og for kort planleggingshorisont, noe som gjorde at pasientene fikk innkalling sent, noe som førte til mye ombooking.

– Vi måtte jo ta tak i dette, men var usikre på hvor og hvordan vi skulle starte, så vi kontaktet kvalitetsrådgiver Laila Østebøvik, som rådet oss til å søke forbedringsutdanning. Dette har hjulpet oss til å sortere, lage framdriftsplaner og målsetninger for prosjektet, for at det skal bli en suksess. Vi får hjelp til veiledning og har fått mange gode forelesninger om forbedring. Målet var å komme under 10 prosent rebooking på koloskopi, opplyser Pedersen i en pressemelding.

Blant tiltakene som ble satt i verk er:

  • Endret innkallingsbrev
  • Video med forklaring, som er lenket til innkallingsbrevet
  • Bytte av tømmingsmiddel (tømmingsmidlene som ble brukt før, ga ikke ønsket effekt, og på det ene middelet måtte pasienten drikke 3 liter, noe mange naturlig nok slet med)
  • Oppdatert eHåndbok og rutiner

Vi jobber stadig med nye tiltak, og vi ønsker å komme rundt til andre avdelinger og undervise om tarmtømming og hvor viktig dette er. Kunnskapen og arbeidet vi legger ned i dette prosjektet, tar vi med oss videre til de andre undersøkelsene våre, oppsummerer Jeanette Pedersen.

En telling viser at avdelingen nå, etter få måneder, er helt nede på 3 prosent rebooking.

Blod på tann
Jeanette Pedersen & Co. er selvfølgelig svært godt fornøyd med resultatet av kvalitetsforbedringsprosjektet.

Resultatet har vært over all forventning! Jeg er også glad for hjelpen vi har fått fra andre avdelinger, både kommunikasjonsavdelingen, EPJ-senteret og de tilstede i forbedringsutdanningen, så det er tydelig at det ikke bare er vi som ser at dette er viktig. Det er fremdeles flere tiltak som skal settes i verk, så prosjektet vårt er ikke ferdig. Vi ser også forbedringspotensiale på andre undersøkelser, så dette har gitt oss blod på tann, sier Pedersen.
Også klinikdirektør medisinsk klinikk Haugesund og Odda, John Conrad Brandsø, er imponert – både over engasjementet og resultatet.

Dette prosjektet har vært utrolig spennende, og det er imponerende hvordan engasjementet og systematikken rundt prosjektet har bidratt til et fantastisk resultat.
Jeg «garanterte» faktisk seier i posterkonkurransen på et tidlig tidspunkt, for jeg kunne ikke se at det var mulig for andre i Helse Vest å slå dette fantastiske prosjektet. Dette betyr mye for oss. Vi jobber aktivt for å få tak i nok leger for å ha tilstrekkelig kapasitet på gjennomføring av koloskopi. Slik situasjonen er nå, er vi avhengig av at alle pasienter møter klare for å gjennomføre planlagt undersøkelse. Gjengen på gastropol har funnet gull, og jeg tror ikke de gir seg med dette, sier en fornøyd klinikdirektør.

Fakta om koloskopi:

Koloskopi er en undersøkelse av hele tykktarmen ved hjelp av et endoskop. Koloskopet er en bøyelig fiberoptisk slange som føres inn i tarmen via endetarmen. Man kan da inspisere tarmens innside og overføre bilder fra kroppens indre til en TV-skjerm. Kilde: NHI.

Flere nyheter: