Menu
Kart over utbygginga. Illustrasjon fra Fagne.

Nå starter byggingen av høyspentkablene

Nå starter byggingen av en ny 36 kilometer lang 132 kV kraftlinje fra Ølen via Våg til Bratthammar.

Av Egil M Solberg | 04.01.2023 12:24:26

Kraftoverføring: Arbeidet med byggingen starter nå og anlegget skal stå klart i 2027.

Byggingen av den første delstrekningen fra Ølensvåg transformatorstasjon til Vatnedalsvatnet starter allerede nå i januar.

I en pressemelding grunngir nettselskapet Fagne behovet for byggingen med at de to eksisterende 66 kV linjene på strekningen er modne for utskifting.

I tillegg til at to linjer blir til én, vil antallet master bli redusert fra 437 til 141. Under byggefasen vil linjetraseen være preget av tungtrafikk, skogrydding og helikopterflyging.

Over 300 grunneiere blir direkte påvirket av arbeidet.

Flere nyheter: