Menu
Regjeringen satt i mai 2022 ned et utvalg som skulle gjøre en helhetlig vurdering av drosjenæringen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Nå skal det igjen stilles krav til drosjesjåfører

Det skal igjen stilles krav til fagkompetanse for drosjeløyve. Det har regjeringen besluttet denne uken.

Av Egil M Solberg | 06.05.2023 08:24:37

Drosje: Stortinget har behandlet et lovforslag fra regjeringen om endringer i yrkestransportlova, som blant annet innebærer at det igjen stilles krav om fagkompetanse for å få tildelt drosjeløyve.

Videre innebærer lovendringen at departementet får hjemmel til å fastsette i forskrift at overtredelser i medhold til yrkestransportloven skal kunne sanksjoneres med overtredelsesgebyr.

I tillegg er det et par mindre tekniske/språklige endringer i loven, som ikke innebærer realitetsendringer.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

Flere nyheter: