Menu
«Antibiotikarapport» er det første digitale tilbakemeldingssystemet om legemiddelforskrivning laget for leger. Der kan fastlegene få oversikt over hvor mye antibiotika de har forskrevet. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Nå kan fastleger få oversikt over egne forskrivninger av antibiotika

I nylanserte «Antibiotikarapport» kan fastleger i Norge finne en detaljert oversikt over hvor mye og til hvilke sykdommer de har forskrevet antibiotika.

Av NTB | 21.05.2024 12:51:52

Medisin og helse: – Antibiotikaresistens er en global helseutfordring, og statusen for antibiotikaresistens i verden er bekymringsfull. Rapporten vi nå lanserer digitalt kan bevisstgjøre fastlegene i deres egen praksis på utskrivning av antibiotikaresepter, sier Mohammad Nouri Sharikabad.

Han er avdelingsdirektør for legemiddelstatistikk i Folkehelseinstituttet (FHI), som står bak oversikten i samarbeid med Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) ved Universitetet i Oslo.

I tillegg til den detaljerte oversikten, vil legene via Helsedirektoratets tjenesteportal for helseaktører også kunne sammenligne egen forskrivning med snittet på fylkesnivå og nasjonalt.

Sammenlignet med mange andre land er forekomsten av antibiotikaresistens relativt lav i Norge, men tall fra FHI viser et økende antall personer som er smittet med resistente bakterier.

Mesteparten av antibiotikabruken i Norge kommer av resepter som fastlegene har skrevet ut til sine pasienter.

(©NTB)

Flere nyheter: