Menu
I befolkningen over 16 år har nå 36,9 prosent som har utdanning på universitets- og høyskolenivå. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB

Nå er lang utdanning vanligere blant kvinner enn menn

I 2022 passerte andelen kvinner med lang utdanning på universitets- og høyskolenivå for første gang tilsvarende andel for menn, ifølge SSB.

Av NTB | 13.06.2023 10:08:58

Utdanning: Blant kvinner er andelen med lang høyere utdanning 11,6 prosent, mot 11,5 prosent for menn, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I aldersgruppa 25–39 år er forskjellen hele 5,5 prosentpoeng i kvinnenes favør, mens andelen er høyere blant menn i gruppa over 60 år.

– De siste årene har kvinneandelen rykket stadig nærmere andelen menn med en utdanning på dette nivået. Nå står vi akkurat i krysningspunktet, og har for første gang en større andel kvinner enn menn som har lang universitets- og høyskoleutdanning, sier seniorrådgiver Anne Marie Rustad Holseter, som er ansvarlig for statistikken.

I befolkningen over 16 år har nå 36,9 prosent som har utdanning på universitets- og høyskolenivå, en økning på i overkant av 7 prosentpoeng de siste ti årene og 20 prosentpoeng fra 1992.

41,9 prosent av kvinnene og 31,8 prosent av mennene i Norge i 2022 har fullført en universitets- og høyskoleutdanning. Forskjellen mellom kjønnene forklares med at en langt større andel kvinner har kort utdanning på universitets- og høyskolenivå.

(©NTB)

Flere nyheter: