Menu
Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Nå blir strømmen billigere på Bømlo

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har tildelt 20 millioner kroner til de syv nettselskapene som har høyest nettleie. Av dette får Bømlo kraftnett AS 3 466 259 kroner.

Av Egil M Solberg | 06.03.2023 14:11:57

Strømkrise: Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har tildelt 20 millioner kroner til de syv nettselskapene som har høyest nettleie. Disse selskapenes 26 806 kunder får i gjennomsnitt redusert nettleien med 8 øre/kWh.

Tilskuddet RME fordeler er bevilget av Stortinget for å redusere nettleien i områder av landet der forsyningsforholdene er vanskelige og nettleien høy.

De viktigste årsakene til høy nettleie er stor avstand mellom abonnentene og vanskelige geografiske forhold som påfører nettselskapene høye kostnader til investeringer og vedlikehold av nettet.

Nettselskapene plikter å la hele tilskuddet komme kundene til gode i form av redusert nettleie samme år som tilskuddet er tildelt.

Dette melder NVE i dag.

Flere nyheter: