Menu
Oppgradering av basestasjon for 5g og 4G i Etne 2023. Foto: Telenor/Etne Kommune
Kartutsnitt: Etne kommune/Telenor

Nå blir det 5G i deler av Etne

Telenor er allerede i gang med å moderniserer mobilnettet i deler av Etne. Dermed får flere tilgang til 5G og bedre kapasitet på 4G-netttet. Under oppgraderingen kommer det perioder uten dekning.

Av tomas | 06.06.2023 05:11:42

Infrastruktur: Telenor startet moderniseringen av deler av mobilnettet i Etne mandag 5.juni. Mobilnettet blir oppgradert slik at flere får tilgang til 5G og bedre kapasitet på 4G-nettet

Oppgraderingen skjer ved at basestasjonene blir oppgraderte, I omradet  basestasjonen dekker, vil det være laverere kapasitet og perioder uten dekning. (se dekningskart lengre ned i saken)

Dette gjelder kun i områder det en ikke har overlappende dekning fra en annen basestasjon, skriver Etne kommune på sine nettsider.

Oppstart var mandag 5.juni i et område i Åkrafjorden/Fjæra. Arbeidet er forventet avsluttet 9.juni.

Oppgradering av basestasjon for 5g og 4G i Etne 2023. Foto: Telenor/Etne Kommune

Oppgradering av basestasjon for 5g og 4G i Etne 2023. Foto: Telenor/Etne Kommune

Flere nyheter: