Menu
Illustrasjonsfoto: Erlend Aas / NTB

Mobilboten øker til 9700 kroner

Reaksjonen om du bruker mobiltelefon i bil er fra 1. februar et forenklet forelegg på 9700 kroner og tre prikker i førerkortet.

Av Egil M Solberg | 01.02.2023 20:43:48

Mobilbruk: Overtredelsen ga 1700 kroner i bot i 2019, samt to prikker i førerkortet. Satsen økte til 5000 kroner i 2021. Samtidig fikk man en ekstra prikk, altså tre totalt.

1. mars 2022 ble satsen hevet til 7450 kroner, og fra i dag (1. februar) av legges det på ytterligere 30 prosent. Nå koster det deg 9700 kroner om du blir tatt for å bruke mobiltelefonen i bilen.

Forslaget, som Samferdselsdepartementet sendte ut på høring i høst, ble vedtatt før helga og er nå gjeldende.

Høyere fartsbøter

Samtidig øker fartsbøtene til dels ganske kraftig. Der det høyeste forenklede forelegget man kunne få tidligere var på 11.600 kroner (36-40 km/t for fort på veier med 90+ i fartsgrense), er dette nå økt til 15.100 kroner. Det utgjør en økning på drøye 30 prosent.

I tabellen under ser du hva forenklede forelegg for å kjøre for fort koster fra og med 1. februar 2023:

Fartsgrense 60 km/t eller lavere
For høy hastighet 2022 2023 Økning
inntil 5 km/t 850 1100 29,41%
inntil 10 km/t 2300 3000 30,43%
inntil 15 km/t 4150 5400 30,12%
inntil 20 km/t 6000 7800 30,00%
inntil 25 km/t 9300 12100 30,11%
Fartsgrense 70 km/t eller høyere
For høy hastighet 2022 2023 Økning
inntil 5 km/t 850 1100 29,41%
inntil 10 km/t 2300 3000 30,43%
inntil 15 km/t 3700 4800 29,73%
inntil 20 km/t 5150 6700 30,10%
inntil 25 km/t 7000 9100 30,00%
inntil 30 km/t 9300 12100 30,11%
inntil 35 km/t 11150 14500 30,04%
Fartsgrense 90 km/t eller høyere
For høy hastighet 2022 2023 Økning
36-40 km/t 11600 15100 30,17%
Har også økt andre forelegg

Kjører du på rødt, eller har for kort avstand til bilen foran, koster dette nå 9700 kroner.

Det samme gjør det om du utfører en ulovlig forbikjøring, for eksempel i høyre felt eller like foran et vegkryss, eller ikke overholder vikeplikten.

En etappe i et kollektivfelt du ikke har anledning å kjøre i, gir et forenklet forelegg på 7800 kroner.

Fullstendig oversikt finner du i forskriftsendringen hos Lovdata.

Flere nyheter: