Menu
Foto: Paul Kleiven / NTB

Mistanke om laksesykdom i Ullensvang

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Apalvikneset i Ullensvang kommune i Vestland fylke.

Av Egil M Solberg | 02.06.2023 11:34:03

Fiske: Bremnes Seashore AS, Fremskridt Laks AS og AS Bolaks driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Grunnlag for mistanke

Bremnes Seashore AS varslet Mattilsynet 30. mai 2023 om en mulig mistanke om ILA på fisk ved lokalitet 29816 Apalvikneset.

Mattilsynet bekreftet mistanken 1. juni 2023 basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. Prøvene ble tatt ut av Mattilsynet den 24. mai 2023.

Mattilsynet planlegger snarlig ny inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver som sendes til Veterinærinstituttet, for at vi eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Restriksjonssone

Lokaliteten ligger i en restriksjonssone for ILA og er ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse, se Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Ullensvang, Kvam og Kvinnherad kommuner, Vestland.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for eventuelle justeringer av restriksjonssonens utbredelse. Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Dette melder Mattilsynet.

Flere nyheter: