Menu
Nils Einar Aas er daglig leder i Idrettens Studieforbund. Han er også generalsekretær i Norges idrettsforbund. Foto: Torstein Bøe / NTB

Millionkrav mot Idrettens Studieforbund etter rot og mangelfull rapportering

Idrettens Studieforbund (ISF) har fått krav om tilbakebetaling på 3,1 millioner kroner etter mangelfull rapportering rundt kursvirksomhet.

Av NTB | 24.05.2023 10:18:52

Sport: Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som er tilsynsmyndighet og som har fremmet kravet. Rapporteringen som er gått etter i sømmene gjelder tilskuddsårene 2019 og 2020.

I den foreløpige rapporten konkluderes det med at Idrettens Studieforbund ikke har innhentet og kontrollert at fremmøtelister tilfredsstiller lovens krav og derfor ikke har kontroll med hvor mange kurstimer som faktisk er gjennomført.

«HK-dir har sendt et varsel om vedtak med krav om tilbakebetaling for feilaktig beregningsgrunnlag som følge av at rundt 35.000 innrapporterte kurstimer for 2019, som ikke kan dokumenteres på korrekt måte i henhold til forskrift, tas ut av beregningsgrunnlaget for tilskudd for 2021, 2022 og 2023», opplyser Idrettens Studieforbund til NTB.

Forbundet er en fellesorganisasjon for utdanning- og opplæringsvirksomhet for alle organisasjoner som er tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF). Hovedformålet er å samordne, tilrettelegge for og gjennomføre idrettsrelatert voksenopplæring for sine medlemmer.

Han er også generalsekretær i Norges idrettsforbund.

– Over 3100 kurs måtte dokumenteres med detaljerte fremmøtelister som inneholder start og sluttidspunkt og oversikt over deltakere som var til stede for hver enkelt dato. Dette har vært krevende for en frivillig organisasjon, legger han til.

I rapporten som nå foreligger er det påpekt avvik i antall innrapporterte kurstimer for 2019 og antall dokumenterbare kurstimer. Direktoratet skriver at tilbakebetalingskravet på omkring 3,1 millioner kroner knyttes til for mye utbetalt tilskudd for 2021 og 2022.

Aas viser til at rapporterings-rotet handler om svakheter ved nettportalen som benyttes til kursvirksomheten.

– Der rapporteres avholdte kurs inn, og denne applikasjonen har ikke vært god nok. Den har ikke klart å oppfylle kravene om frammøtelister med navn. Det har vært for dårlig kontroll, og applikasjonen har ikke i tilstrekkelig grad imøtekommet kravene i forskriften, sier han.

– Endringer ble gjort i rapporteringsrutiner og krav som stilles til dokumentasjon, for å sikre korrekt rapportering av gjennomførte kurstimer i forbindelse med rapporteringen for 2022. ISF vil fortsette arbeidet med å forbedre sine rutiner for internkontroll, sier daglig leder Aas.

Idrettens Studieforbund har frist til 1. juni med å komme med merknader til den foreløpige rapporten.

– Vi vil nå gå gjennom de rettslige og faktiske sidene av den foreløpige tilsynsrapporten og gi våre merknader innen fristen, sier Aas.

I etterkant vil direktoratet komme med sin endelige rapport og vedtak.

På spørsmål fra NTB opplyser Aas at tilbakebetalingen på 3,1 millioner kroner får praktiske konsekvenser.

– Idrettens Studieforbund har økonomiske midler til å håndtere kravet, dersom dette blir endelig. Konsekvensen blir først og fremst at det blir mindre penger tilgjengelig til kursarrangører i tiden som kommer, og denne situasjonen vil vedvare en stund framover. Det er selvsagt beklagelig, sier han.

– ISF anerkjenner at vi ikke har hatt gode nok systemer for innrapportering av gjennomførte kurstimer fra kursarrangører i henhold til forskriften. Det er likevel viktig å påpeke at ISF i sin gjennomgang ikke har avdekket at kursarrangører bevisst har rapportert inn feil antall kurstimer, sier daglig leder Nils Einar Aas.

Idrettens Studieforbund varsler at det vil be direktoratet holde tilbake rundt 2,4 millioner kroner av tilskuddet til kursvirksomheten for 2023. Det opplyses også at rotet som er avdekket, allerede har fått konsekvenser.

(©NTB)

Flere nyheter: