Menu
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn under åpningen av Renovos biogassanlegg på Stord. Reno-sjef Jan Gunnar Karlsen bak. FOTO: Renovo

Milliardstøtte til biogass: Pengene flyter ut

Biogassprosjektet på Stord trekkes frem som et mislykket industriprosjekt som koster skattebetalerne dyrt. Til tross for flere titalls millioner i statsstøtte, mislykkes prosjektet.

Av Egil M Solberg | 24.11.2023 20:09:44

Biogass: Etter finansiering fra Enova spretter biogassanlegg opp over hele Norge, fra Stord til Båtsfjord.

Biogass er en slags tre-i-én løsning: Avfall fra husholdninger, bønder og matindustrien omdannes til gass og et jordforbedringsprodukt for bøndene.

Gassen kan brukes som drivstoff i transportsektoren, inkludert biler, busser og båter.

Dette er en miljøvennlig løsning som reduserer klimagassutslippene. Imidlertid har få klart å oppnå lønnsomhet i denne sektoren.

Flere anlegg sliter økonomisk, og to anlegg har til og med blitt nedlagt.

Gasnors anlegg på Stord og Liholmen Biogass i Båtsfjord er blant de som har mislyktes. Til tross for støtte fra Enova på henholdsvis 49,6 og 10,7 millioner kroner har begge anleggene møtt betydelige økonomiske utfordringer.

Biogass Norge mener at mer støtte er nødvendig for å lykkes med norsk biogassproduksjon, og sammenlikner den norske støtten med den betydelige støtten som gis i Sverige og Danmark. Enova erkjenner at det er risikable prosjekter de støtter, og at ikke alle vil overleve på lang sikt.

«Sløseriombudsmannen» peker derimot på problemet med statsstøtte når lønnsomheten er usikker.

Flere nyheter: