Menu
På en pressekonferanse i Nidarosdomen slapp regjeringen nyheten om et milliardfond til bevaring av kirker. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Milliardfond opprettes til bevaring av kirker

Regjeringen vil opprette et fond til bevaring og vedlikehold av norske kirker. Administrasjonen av fondet skal legges til Trondheim.

Av NTB | 03.08.2023 13:52:59

Økonomi og næringsliv: Nyheten ble sluppet av finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på en pressekonferanse i Nidarosdomen torsdag.

Staten skal sikre 10 milliarder kroner til fondet over de neste 20 til 30 årene. Administrasjonen av fondet legges til Trondheim.

Disse pengene skal brukes til vedlikehold opp bevaring av nesten 1000 historisk viktige kirkebygg over hele landet.

– Kirkebyggene er en viktig del av folkekirken og vår nasjonale kulturarv som vi må ta vare på for fremtidige generasjoner, sier Vedum i en pressemelding.

– Skal vi bevare en levende folkekirke i hele landet, må vi sikre at kirkene blir vedlikeholdt og ikke forfaller, sier Toppe.

På pressekonferansen understreket Vedum at tidsperspektivet på fondet skal sikre forutsigbarhet.

– Dette skal bli et generasjonsfond, som forhåpentligvis skal stå der inn i evigheten. Det skal sikre våre kirkebygg i generasjon etter generasjon, sa Vedum.

Toppe understreket at vedlikehold av kirker fortsatt skal være et kommunalt ansvar.

– Dette kommer på toppen av det kommunene selv må bidra med, og er et helt nødvendig løft, sa hun.

– Kirkebyggene er viktige når vi skal fortelle historien om Norge. De må være åpne, tilgjengelige og tas i bruk. Da er vedlikehold viktig. Kirkene representerer de lange linjene i historien, og dette må vi formidle til nye generasjoner, sier leder Kristin Gunleiksrud Raaum i Kirkerådet.

Også Raaum understreker at det er kommunene som har ansvaret for vedlikeholdsarbeidet, men at det nye fondet vil heve nivået.

– Vedlikeholdsetterslepet på kirkene er enormt. Vi har ingen tid å miste, sier kirkerådslederen.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier at kirker er viktige deler av sine lokalsamfunn. Hun har også ansvaret for tros- og livssynspolitikken.

Kirkerådet er glad for at regjeringen oppretter et fond til bevaring av kirkebygg.

(©NTB)

Flere nyheter: