Menu
Etter flere runder har NVE endelig kommet fram til miljøtiltak som skal gjøre det tryggere og lettere å flytte rein til og fra vinterbeiteområde ved Øyfjellet vindkraftverk. Foto: Jan Langhaug / NTB

Miljøtiltak innføres for flytting av rein ved vindkraftverk i Mosjøen

Flere avbøtende tiltak, som gjør det mulig å flytte rein gjennom Øyfjellet vindkraftverk i Mosjøen, er godkjent av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Av NTB | 21.04.2023 09:54:08

Økonomi og næringsliv: Blant annet skal det tilrettelegges for transport, etablering av gjerder og stans av enkeltturbiner slik at rein trygt kan flyttes forbi vindkraftverket, skriver NVE i en pressemelding.

Da Øyfjellet vindkraftverk sto ferdig i 2022 ble tillatelsen gitt med krav om at det skulle inngås avtale med Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt om avbøtende tiltak for flytting til og fra vinterbeitesonen. Avbøtende tiltak er begrepet som brukes om miljøtiltak som skal minske, kompensere eller fjerne uønskede virkninger av inngrep i naturen.

Seksjonssjef for miljøtilsynet i NVE, Anne Johanne Kråkenes, sier det har vært en krevende sak med flere høringer, men at de er fornøyd med tiltakene de har kommet fram til.

– Vi mener at planen som nå er godkjent tar hensyn til innspillene både fra reindriften og de som driver vindkraftverk, sier hun.

(©NTB)

Flere nyheter: