Menu
30 prosent av naturen på land og til havs i hvert nordisk land bør vernes innen 2030, mener nordiske miljøorganisasjoner. Dette bildet er fra Sylte i Valldal i Møre og Romsdal. Foto: Halvard Alvik / NTB

Miljøorganisasjoner ber Norden verne 30 prosent av naturen

Flere miljøorganisasjoner ber de nordiske landene forplikte seg til å verne 30 prosent av naturen på land og til havs i hvert av landene innen 2030.

Av NTB | 08.06.2023 08:48:56

Natur og miljø: I alt åtte nordiske miljøorganisasjoner oppfordrer de nordiske landene til å bli en spydspiss for naturmangfold. Nå ber de om at det blir gjennomført flere tiltak for å bevare 30 prosent av naturen på land og til havs i hvert nordisk land.

De peker på at det de siste månedene er inngått viktige internasjonale avtaler for stans i tapet av naturmangfold. Blant annet setter EUs strategi for biologisk mangfold mål om at 30 prosent av EUs land- og havområder skal vernes, mens 10 prosent skal ha streng beskyttelse innen 2030.

– Målene og retningen er på plass. Nå trengs det konsekvente og målrettede handlinger fra alle land. I dag etterlever ingen av de nordiske landene målet om at 30 prosent av naturen skal beskyttes, skriver Naturvernforbundet, som er en av organisasjonene, i en pressemelding.

– Nå trengs det konsekvente og målrettede handlinger fra alle land. I dag etterlever ingen av de nordiske landene målet om at 30 prosent av naturen skal beskyttes. I Finland, Danmark, Norge og Sverige er bare mellom 10 og 20 prosent av naturen vernet, skriver organisasjonene i en deklarasjon til regjeringene i de nordiske landene.

(©NTB)

Flere nyheter: