Menu
Miljødirektoratet anbefaler å overvåke 34 havner over hele landet, deriblant i Drammen, for å oppdage skadelige, fremmede arter tidlig. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB

Haugesund, Karmøy og Tysvær bør overvåkes for fremmede arter

Miljødirektoratet anbefaler at 34 utvalgte havner over hele landet overvåkes for å kunne oppdage og bekjempe skadelige, fremmede arter i havet tidlig.

Av NTB | 12.02.2024 13:42:11

Natur og miljø: Havnene i Haugesund, Karmøy og Tysvær er blant havner som Miljødirektoratet anbefaler overvåkes. Dette for å kunne oppdage og bekjempe skadelige og fremmede arter i havet tidlig.

– Overvåking av fremmede arter i de mest utsatte havnene vil være et viktig bidrag for at Norge skal nå målet i FNs naturavtale om å redusere skaden fra fremmede arter med minst 50 prosent innen 2030, sier Miljødirektoratet-direktør Ellen Hambro i en pressemelding.

Den største risikoen for spredning av fremmede arter i havet, skjer ved at de fester seg til skip og blir med videre til nye havner. Havnespy er en art som trolig har kommet til Norge på den måten, og som man frykter skal ta over leveområdene til andre arter.

I en fersk undersøkelse har Havforskningsinstituttet testet ulike metoder for å oppdage fremmede arter tidlig, blant annet gjennom DNA-analyser av vannprøver.

Til sammen ble 33 fremmede arter identifisert ved tre havner.

– Med arbeidet og rapportene fra Havforskningsinstituttet har vi nå fått gode, treffsikre og kostnadseffektive metoder for å kunne oppdage nye fremmede og skadelige marine arter langs kysten, sier Hambro.

Derfor har Miljødirektoratet sendt en anbefaling til Klima- og miljødepartementet 34 havner langs norskekysten bør overvåkes. Disse er spesielt utsatt fordi de har minst 100 utenlandske skipsanløp i året, med unntak av to havner på Svalbard som er med på grunn av områdets sårbarhet.

Overvåkingen er beregnet å koste rundt fem millioner kroner årlig.

(©NTB)

Flere nyheter: