Menu
Det har vært flere demonstrasjoner mot at Nordic Mining skal få lov å deponere gruveavfall i Førdefjorden. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Miljøbevegelsen tapte mot staten: – En krise for naturens rettsvern

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har tapt Fjordsøksmålet i Oslo tingrett. Staten får medhold for sin tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden.

Av NTB | 10.01.2024 18:43:36

Natur og miljø: Onsdag ettermiddag falt dommen i en av Norges mest langvarige miljøstrider. Der slo tingretten fast at miljøorganisasjonene ikke får medhold i at tillatelsen til gruvedrift med sjødeponi i Førdefjorden er ugyldig.

– Vi er både sinte og skuffede. Denne dommen er en krise for naturens rettsvern i Norge, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet etter at dommen ble klar.

Gruveselskapet Nordic Mining, som har fått tillatelse av staten til å dumpe 170 millioner tonn gruveavfall i fjorden, sier derimot at dommen er som ventet.

– Vi opplever at staten har gjort en grundig jobb i løpet av de 15 årene saksbehandlingen har funnet sted og er glade for at retten anerkjenner at våre tillatelser og konsesjoner er gyldige, sier administrerende direktør Ivar S. Fossum.

Naturvernforbundet ber nå om pengehjelp til å betale regningen.

– Jeg er utrolig skuffet over at retten i tillegg til å ikke innvilge klagene våre, har straffet organisasjonene dobbelt ved å idømme oss statens sakskostnader på hele 1,4 millioner kroner, sier Gulowsen på en pressekonferanse onsdag kveld.

– I mine villeste fantasier hadde jeg ikke regnet med at vi kunne få et sånt resultat. Vi er nødt til å be dere og alle andre i hele det norske samfunnet om å hjelpe oss med å betale den boten, som vi nesten kan kalle det, sier han.

Tingretten begrunner beslutningen om sakskostnader blant annet med at naturorganisasjonene har blitt hørt i høringsinstanser og at de har påklaget flere av sakens tillatelser til overordnet forvaltningsorgan.

Efta-domstolen er en overnasjonal domstol opprettet at de Efta-statene som i 1994 ble en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen.

– Dette er absolutt en sak som fortjener en videre behandling i norske domstoler. Det kan også være aktuelt å ta denne saken videre til Efta-domstolen, sier Noss.

Regjeringsadvokat Henrik Vaaler mener at dommen som falt onsdag er omfattende og grundig.

– Det er snakk om en svært omfattende og grundig dom, der alle relevante spørsmål i saken gis en detaljert behandling med forankring i bevisene, sier han til TV 2.

– Dette er en riktig og viktig dom. Jeg håper at den markerer starten på ny aktivitet og at Nordic Mining kan gå videre med arbeidet sitt, sier han.

Stortingsrepresentant og MDG-politiker Une Bastholm ble derimot overrasket over dommen og går ut mot Oslo tingrett.

– At retten velger å sende hele regningen for sakskostnader på 1,4 millioner kroner til miljøorganisasjonene er en lei hersketeknikk. Det hindrer demokratisk tilgang til rettsstaten, sier hun.

Rødt er også kritiske til dommen og slår fast at lovverket må strammes inn.

– Det har blitt gitt for mange dispensasjoner og gjort for mange tolkninger i denne saken, noe miljøorganisasjonene har vist med bevisene de har ført i retten. Det er behov for et oppdatert lovverk som kan sikre naturen mot denne typen inngrep, sier stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R).

Nordic Mining, som planlegger gruvedrift i fjellet, har fått tillatelse av staten til å deponere gruveavfallet i fjorden. Helt siden 2008 har derimot miljøbevegelsen kjempet for å hindre dette. De har hele tiden hevdet at tillatelsen bygger på feil forståelse av EU-direktiver, og dermed ikke kan være gyldig.

De mener også at gruveavfallet vil ramme livet i Førdefjorden hardt. Fire lakseførende vassdrag renner ut i fjorden, som har særskilt vern som nasjonal laksefjord.

Statens egen faginstans Havforskningsinstituttet har også tidligere frarådet prosjektet, som de mener ikke er bærekraftig bruk av fjorden.

Anne-Line Thingnes Førsund fra Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane, der Førdefjorden ligger, er opprørt.

– Vestlandets rikeste fjord blir brukt som søppelplass for gruveavfall i en tid med katastrofalt artstap og et hav i krise! Framtiden vil dømme oss hardt hvis denne skammelige dommen blir stående, sier hun, og understreker at kampen vil fortsette.

– Presset fra resten av verden som jobber for et rent hav vil bli fort stort. Førdefjorden skal leve, sier hun.

I dommen kommer det fram at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom må betale for sakskostnader til både Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Det tilsvarer en prislapp på 1,4 millioner kroner.

Miljøbevegelsen har ennå ikke tatt stilling til spørsmålet om anke, men advokat Amund Noss, som fører saken for miljøorganisasjonene, sier det kan bli aktuelt å ta saken videre til Efta-domstolen.

Også Frps stortingsrepresentant Terje Halleland er fornøyd med resultatet.

Stridens kjerne handler om at 80 prosent av det knuste fjellet skal tømmes i Førdefjorden, noe som tilsvarer 170 millioner tonn gruveavfall.

– Denne dommen er helt feil. Fjordsøksmålet har avslørt store svakheter og feil i måten norske myndigheter behandler naturen på, sier leder Gytis Blazevicius i Natur og Ungdom.

Flere nyheter: