Menu
Politidirektoratet forlenger den midlertidige bevæpningen av politiet med inntil åtte uker. Foto: Heiko Junge / NTB

Midlertidig bevæpning av politiet forlenges

Politidirektoratet forlenger den midlertidige bevæpningen av politiet med inntil åtte uker fra og med 9. februar som følge av PSTs trusselvurdering.

Av NTB | 06.02.2023 09:45:41

Kriminalitet og rettsvesen: – Med bakgrunn i det gjeldende trusselbildet har vi med samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet besluttet å forlenge den midlertidige bevæpningen av politiet for en periode på inntil åtte uker, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har ansvaret for å vurdere terrortrusselen i Norge og vurderer fremdeles trusselen som «moderat». Det vil si at PST vurderer det som mulig at noen vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge.

− Samlet sett er det fortsatt et alvorlig trusselbilde vi står overfor, og politiet vil fortsette å ha tett dialog med PST og andre relevante aktører for å fortløpende vurdere hvilke tiltak politiet bør iverksette for å kunne møte eventuelle endringer i trusselbildet, sier Bjørnland

Norsk politi har vært midlertidig bevæpnet siden 25. juni 2022.

Flere nyheter: