Menu
MER STRØM: f.v. Terje Aasland, olje- og energiminister, Pablo Barrera, konsernsjef i Haugaland Kraft og Tiril Fjeld, daglig leder Haugaland Næringspark. FOTO: Haugaland Kraft

Mer kraft til regionen og fremtidens arbeidsplasser

Statnett har i dag fått konsesjon til bygging av ny 420kV-kraftledning fra Blåfalli i Kvinnherad kommune til Gismarvik i Tysvær kommune.

Av Egil M Solberg | 29.09.2023 11:59:49

Strømkrise: Statnett har i dag fått konsesjon til bygging av ny 420kV-kraftledning fra Blåfalli i Kvinnherad kommune til Gismarvik i Tysvær kommune.

Ledningstraseen vil gå gjennom Kvinnherad, Etne, Vindafjord og Tysvær kommune og være ca. 88 km lang.

– Den lenge etterlengtede linjen mellom Blåfalli-Gismarvik vil sørge for økt strømforsyning til Haugalandet og Sunnhordland, og økt linjekapasitet nordover til Bjørnafjorden, sier konsernsjef i Haugaland Kraft, Pablo Barrera.

Stor økning

Nettselskapet Fagne, som er en del av Haugaland Kraft, har erfart en kraftig økning i etterspørselen etter nettilknytning og kapasitetsutvidelse de siste årene. Per i dag er det meldt inn et samlet behov i Haugaland- og Sunnhordlandsregionen på over 500 MW i årene fremover.

Blant annet er denne linjen grunnleggende viktig for Utsira Nord, for Haugaland
næringspark, for elektrifisering av oppdrettsnæringen, grønn skipsfart, fremtidens cruisetrafikk og tilhørende reiseliv og turisme og for kapasitetsutvidelser for industrien i vårt område. I tillegg skal regionen legge til rette for utslippskutt hos hver enkelt, med lavutslipps kollektivtransport og økning i antall elbiler i både offentlig og privat sektor.

Muliggjør samfunns- og næringsutvikling i regionen

– Regionen venter en kraftig forbruksøkning i årene framover. Haugalandet og
Sunnhordland har blitt pekt på som et nasjonalt vekstområde for areal- og kraftkrevende industri. Som en av de viktigste driverne for samfunns- og næringsutvikling i regionen er det avgjørende at Blåfalli-Gismarvik nå blir bygget for å imøtekomme behovet for mer kraft og tilrettelegge for næringsutvikling, uttaler konsernsjefen.

– Vi befinner oss i en av landets sterkeste verdiskapingsregioner. Regionen vår har også ypperlige forutsetninger for å være en spydspiss i et historisk, nasjonalt grønt industriløft, påpeker Barrera. Vi har fornybar kraft, velutviklet industriell infrastruktur, et innovativt næringsliv og en driftig befolkning. Vi har også Norges største regulerte næringspark, som blir endestasjonen for Blåfalli-Gismarvik. Et høyt tempo i nett- og kraftutbyggingen blir avgjørende for å bestå som en sterk og bærekraftig region – også i fremtiden, avslutter konsernsjef Pablo Barrera.

Flere nyheter: