Menu
Arkivbilde: Marianne Løvland / NTB

Meldeplikt for sankthansbål

Haugesund brannvesen minner alle som planlegger å brenne sankthansbål om å melde fra og få godkjenning før de setter i gang.

Av Egil M Solberg | 13.06.2024 22:17:03

Sankthans: For å brenne sankthansbål i Haugesund kommune, må følgende krav oppfylles:

* Tillatelse fra grunneier: Du må ha lov av den som eier stedet der bålet skal brennes.
* Trygg plassering: Bålet må plasseres i god avstand fra bygninger, vegetasjon og andre ting som kan ta fyr eller bli skadet.
* Riktig materiale: Kun trematerialer skal brennes. Hageavfall, plast, malte eller impregnerte materialer og annet søppel skal leveres til miljøstasjonen.
* Opptenning: Bensin må aldri brukes til opptenning.
* Slokkeutstyr: Ha slokkeutstyr i nærheten. Brannvesenet anbefaler en vannslange som rekker helt frem til bålet.
* Vær og vind: Ta hensyn til værforholdene, spesielt vind.
* Tilstedeværelse: Du må være til stede helt til bålet er fullstendig slokket.
* Haugesund brannvesen understreker at sikkerhet er høyeste prioritet, og oppfordrer alle til å følge disse retningslinjene for en trygg og hyggelig sankthansfeiring.

Sankthansaften er søndag 23. juni.

Flere nyheter: