Menu
Lan Marie Berg (MDG) er svært kritisk til investeringer i 19 nye olje- og gassprosjekter. Foto: Geir Olsen / NTB

MDG, SV og Rødt kritiske til nye olje- og gassprosjekter

Olje- og energidepartementet gir grønt lys for investeringer på 200 milliarder kroner til 19 nye olje- og gassprosjekter. MDG, SV og Rødt er negative.

Av NTB | 28.06.2023 11:09:13

Politikk: Prosjektene består av nye utbygginger, videreutvikling av eksisterende felt og investeringer i prosjekter for økt utvinning ved eksisterende felt, skriver departementet i en pressemelding onsdag morgen. De samlede investeringene det nå åpnes for er på til sammen 200 milliarder kroner.

– Dette er prosjekter som bidrar til fortsatt høy og stabil produksjon fra norsk sokkel, og til sysselsetting og verdiskaping for hele samfunnet. Vi videreutvikler petroleumsvirksomheten slik at det skapes arbeidsplasser og store inntekter til fellesskapet, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Han sier at prosjektene vil sikre arbeidsplasser, bidra til å bygge kompetanse og gi grunnlag for videre teknologiutvikling i andre næringer som karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind, havbruk og mineraler.

– Aasland prøver å fremstille dette som klimaprosjekter, men realiteten er at dette vil føre til voldsomme utslipp og stjele enorme mengder kraft fra land – kraft som heller burde gått til lokalt, grønt næringsliv og folk som sliter med høye strømregninger, sier Lan Marie Berg (MDG).

Energipolitisk talsperson i Fremskrittspartiet Terje Halleland sier at dagens utfordrende energisituasjon og krigen i Europa gjør det viktig å støtte opp om oljenæringen.

– Norsk olje og gass er med på å redusere de europeiske klimagassutslippene, og er helt avgjørende for om Europa skal klare å nå sine klimamålsettinger, sier han.

Også Redd Barna mener at prosjektet er et skritt i feil retning.

– Klimaendringene er en av de største truslene mot barns rettigheter og fremtid, sier seniorrådgiver for klima- og miljøpolitikk i Redd Barna, Ida Morén Strømsø.

MDG, SV og Rødt er svært negative til prosjektene, som de mener vil fortrenge utviklingen av grønne næringer og hindre omstilling.

Naturvernforbundet, WWF og Greenpeace peker på at prosjektet er til hinder for det grønne skiftet. Organisasjonene mener at det bremser omstillingen til fornybar energi og utviklingen av nullutslippsnæringer.

Flere nyheter: