Menu
De fleste motorsyklister er ikke først og fremst på veien for å komme frem, men fordi de gleder seg over å kjøre sykkel. Derfor er kjørereglene om å bruke blikket smart, tilpasse farten og å plassere seg klokt, så viktige. Det er med på å redde liv. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

MC-ulykkene tok flest liv i mai

10 personer omkom i trafikken i mai. 6 av disse døde på MC. Så langt i år er 38 personer omkommet på norske veier – tre flere enn på samme tid i fjor. Dette viser foreløpige tall fra Statens Vegvesen.

Av Egil M Solberg | 01.06.2024 04:29:21

Trafikk: Seks menn har så langt mistet livet i MC-ulykker i år, og en person ligger hardt skadet på sykehuset. Alle ulykkene skjedde i mai måned.

Det er oftest middelaldrende menn som omkommer på MC. Så langt i år er bildet annerledes. Fem av de seks som døde i mai var i alderen 16- 29 år.

– Vi har ingen å miste, men det oppleves ekstra tragisk når unge menn med hele livet foran seg dør i trafikken, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Disse har ikke fått opparbeidet seg den erfaringen man særlig trenger når man ferdes på MC.

– Vi er opptatt av kjøreglede og sikkerhet. De fleste motorsyklister er ikke først og fremst på veien for å komme frem, men fordi de gleder seg over å kjøre sykkel. Derfor er kjørereglene om å bruke blikket smart, tilpasse farten og å plassere seg klokt, så viktige. Det er med på å redde liv. Så jobber vi også kontinuerlig med å minimere skadene ved å sikre veiene og sideterrenget, sier Ranes.

Møteulykker tar flest liv

Møteulykker tar flest liv i trafikken. Halvparten av årets ulykker er møte mellom to kjøretøy.

– Det er lett å tro at en møteulykke er der den ene bilen prøver på en forbikjøring, sier Guro Ranes. Men det handler oftere om en uoppmerksom sjåfør som kommer litt for langt til venstre og over i motgående kjørebane. Det er en grunn til at vi sier at «å kjøre er det eneste du skal gjøre», sier hun, og understreker at å ha oppmerksomheten på veien er det viktigste vi gjør for trafikksikkerheten når vi nå går inn i sommermånedene.

I Vestland har tre omkommet i trafikken i år, mens det er to omkomne i Rogaland.

Flere nyheter: