Menu
Dobbeltdrapene på to pensjonerte menn i deres respektive hjem på Dyrøy i Troms rystet lokalsamfunnet i 1996. Mannen som er dømt i saken, er fortsatt for farlig til å bli sluppet ut i samfunnet, mener påtalemyndigheten, som ønsker forlengelse av forvaringsdommen. Foto: Eivind Davis / NTB

Mann som ble dømt for dobbeltdrap i 1996, varetektsfengsles i fire uker

I påvente av en avgjørelse om prøveløslatelse må en mann som ble dømt til forvaring etter et dobbeltdrap i 1996, sitte i varetektsfengsel.

Av NTB | 30.09.2023 05:52:18

Kriminalitet og rettsvesen: Mannens forvaringsdom utløper 1. oktober, men påtalemyndigheten ønsker å forlenge forvaringen med fem år. De har bedt om at mannen holdes i varetekt i fire uker, fordi de mener det er høy grad av sannsynlighetsovervekt for at mannen på nytt vil begå alvorlige trussel- eller voldshandlinger.

Mannen i 50-årene ble i januar 1998 dømt til 18 års fengsel og ti års sikring for å ha knivdrept to tilfeldige pensjonister i deres respektive hjem på Dyrøy i Troms halvannet år tidligere. Sikringsdommen fra Hålogaland lagmannsrett ble senere konvertert til 18 års forvaring med en minstetid på 10 år.

I juni år tok påtalemyndigheten ut tiltale med påstand om å forlenge forvaringen med ytterligere fem år, og rettsforhandlingene i denne saken ble ferdig 27. september. Det er i påvente av dommen i denne saken at påtalemyndigheten ønsket forlenget fengsling av mannen.

Mannens forsvarer Lars Mathias Enger mener at løslatelse på vilkår er tilstrekkelig for å håndtere en eventuell gjentakelse, men retten er ikke enig dette.

Mannen varetektsfengsles derfor i ytterligere fire uker fram til 27. oktober.

Forvaringsstraff er en tidsubestemt straff som ilegges de aller farligste straffedømte når retten kommer til at vedkommende fortsatt vil være farlig for samfunnet når en ordinær tidsbestemt er ferdig sonet.

Straffen ble forlenget med tre års forvaring i 2016, da mannen ble dømt for å ha drapstruet flere personer. Forvaringen er senere forlenget både i 2018 og 2021.

Oslo tingrett er derimot enig i at vilkåret om gjentakelsesfare er oppfylt. Det vises i dommen til at tiltalte har sonet lengre tids forvaring etter alvorlige voldsforbrytelser, og at det ikke er etablert noe regime for ettervern.

(©NTB)

Flere nyheter: