Menu
Høyesterett har dømt en mann til sju måneders fengsel for å ha delt krenkende, seksualiserte bilder av 14 kvinner. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Mann dømt til sju måneders fengsel for deling av krenkende bilder

Høyesterett mener passende straff for en mann som har delt til sammen 32 krenkende og seksualiserte bilder av 14 ulike kvinner, er fengsel i sju måneder.

Av NTB | 03.06.2024 22:12:59

Kriminalitet og rettsvesen: – Ubetinget fengsel i 60 til 90 dager er et veiledende utgangspunkt ved deling av ett eller et fåtall seksualiserte bilder. Omfanget i denne saken var betydelig mer omfattende, og bildedelingen sett samlet gjør at overtredelsene må ansees som grove, skriver Høyesterett om dommen som ble avsagt mandag.

Mannen ble i Møre og Romsdal tingrett dømt til åtte måneders fengsel, men sivile krav om oppreisningserstatning ble ikke pådømt.

Flere av de 14 kvinnene var lett gjenkjennelige på bildene som ble delt. Flesteparten av dem bor på det samme tettstedet, og kvinnene var med ett unntak over 18 år.

I Frostating lagmannsrett ble straffutmålingen på åtte måneders fengsel stående.

Høyesterett har nå vurdert at sju måneders fengsel er en passende straff, blant annet fordi mannen, ifølge dommen, har tilstått alle lovbruddene og bidratt til etterforskningen.

– Dette skal tillegges vekt ved straffutmålingen, skriver Høyesterett.

I tillegg må han betale oppreisningserstatning til 13 fornærmede kvinner, men summen er noe lavere enn det lagmannsretten kom fram til.

– Vi tar til etterretning at straffen og erstatningen ble redusert noe i Høyesterett, men signalet fra Høyesterett er klart: Det å spre nakenbilder av andre straffes med fengsel i flere måneder, sier mannens forsvarer, John Christian Elden, til Aftenposten.

(©NTB)

Flere nyheter: