Menu
Det kjøres mange turer og mange kilometer på norske veier i alkoholrus hver eneste dag. Foto: Pixabay.

Mange synes det er greit å drikke før de kjører bil

Hver dag kjøres det 140 000 turer i trafikken av folk som er påvirket av alkohol, ifølge politiet. Ny undersøkelse viser nordmenns holdninger til promille bak rattet.

Av Egil M Solberg | 13.05.2023 07:42:41

Promille: Hvor mye alkohol synes du det er greit å drikke før du kjører bil? Norstat har spurt et utvalg nordmenn for Frende Forsikring. Slik svarer aldersgruppene:

Aldersgruppe «Det er ok med ett glass før jeg kjører bil» «Det er ok med mer enn ett glass før jeg kjører bil»
18-29 år 13 prosent 2 prosent
30-39 år 13 prosent 1 prosent
40-49 år 10 prosent 1 prosent
50-59 år 8 prosent 0 prosent
60-99 år 7 prosent 1 prosent

– Promillegrensen er 0,2 i Norge og for mange er det en vanlig oppfatning at det går fint med et glass. Men hva er et glass? Er det én øl? Ett glass vin? Og hvor stort et ett glass vin? Det tryggeste er å ha nulltoleranse før du skal kjøre bil, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Han minner også om at faktorer som kjønn, alder og vekt har mye å si for hvor mye promille du får etter ett glass.

Ifølge tall fra Oslo universitetssykehus kan en kvinne på 58 kilo oppnå promillegrensen på 0,2 med en 0,33 liter lettøl. En mann på 70 kilo kan oppnå samme promille med 0,5 liter lettøl.

– Urovekkende

Det er de yngste som i størst grad mener det er ok å kjøre bil etter å ha drukket alkohol. Totalt 15 prosent sier det er greit med ett eller flere glass før de kjører.

– Det er urovekkende at så mange mener at de kan drikke før de setter seg i bilen, sier Stig Eid Sandstad, daglig leder i Ung i trafikken, Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom mellom 15 og 26 år.

– Selv om tallene viser at de aller fleste sier de er helt edru når de kjører er det mange på veiene hver dag. Det skal bare en påvirket person til før risikoen for en farlig ulykke øker dramatisk, sier Ytre-Hauge i Frende.

– Fatter ikke at folk tør

I Vegkantundersøkelsen gjennomført av seksjon for rusmiddelforskning ved Oslo universitetssykehus, hadde 0,2 prosent av kontrollerte førere en promille på mer enn 0,2. Det betyr at det kjøres mer enn 200 000 kilometer i Norge hver dag der sjåføren er alkoholpåvirket. I tillegg kommer mørketall for førere som er ruspåvirket.

– Jeg kan ikke fatte at folk tør. Tenk på alle du møter på en kort biltur. Passasjerer, motgående trafikk, syklister, barn, gående. Hvis du kjører i ruspåvirket tilstand har du ikke særlig respekt for andres liv, sier Roger Ytre-Hauge.

Oppfordrer til nulltoleranse

Ung i trafikken sier at risikoen for å bli drept øker 900 ganger med en promille over 0,5 om du er mellom 18 og 24 år.

– Dette viser hvor dramatisk sammenhengen mellom alkohol og bilkjøring er. I tillegg øker som regel sjansen for alvorlige ulykker i takt med alkoholinntaket. Enhver dødsulykke er én for mye. Derfor oppfordrer vi alltid til å ikke drikke før du setter deg bak rattet, sier Stig Eid Sandstad.

Mange unnlater å gi beskjed

På spørsmål om de ville stoppet en promillekjører sier hele 20 prosent av unge mellom 18 og 29 år «nei» eller «vet ikke» i Frendeundersøkelsen. Totalt 16 prosent av de mer enn 1000 spurte svarer det samme, uavhengig av aldersgruppe.

– Det krever mot å stå opp og si ifra. Du skal være trygg på deg selv for å gjøre det, sier Roger Ytre-Hauge.

– Spesielt blant yngre kan det kanskje være vanskelig å sette ned foten i vennegjengen. Men det kan koste menneskeliv å ikke si ifra. Gå en runde med deg selv før du setter seg i en bil med en ruset sjåfør, sier Ytre-Hauge.

FAKTA: Slik er promillereglene og slik straffes du

Promillegrensen i Norge er 0,2
* 0,2-0,5 promille: stort sett bot, men førerkortet kan ryke for en periode
* 0,5-0,8 promille: bot og inndratt førerkort i 12-18 måneder
* Hvis det har skjedd et uhell, kan inndragningen bli lengre. Dette gjelder selvsagt også med høyere promille
* Bøtene i promillesaker settes i forhold til inntekten til den som stoppes

Dette gjør du hvis du mistenker rus bak rattet

* Hvis det er noen du kjenner som vurderer å kjøre, stopp dem!
* Stopper de ikke, ring politiet på 02800
* Ser du vinglete eller rar kjøring på veien, ring politiet på 02800

Flere nyheter: